Full DR.Web's Paper Valet report

PaperValet.zip - archive ZIP
>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe - archive CAB
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\msi.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\msiexec.exe - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\msihnd.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\msisip.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\msimsg.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\msimain.sdb - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\msiinst.exe - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\riched20.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\usp10.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\msls31.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\shfolder.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\instmsi.msi - archive OLE
>>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\instmsi.msi\stream000 - OK
>>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\instmsi.msi\stream001 - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\instmsi.msi - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\imagehlp.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\cabinet.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\mspatcha.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe\sdbapi.dll - OK
>PaperValet.zip\InstMsiA.Exe - OK
>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe - archive CAB
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\msiexec.exe - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\msihnd.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\msisip.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\msimsg.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\msimain.sdb - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\msiinst.exe - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\msi.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\msi.cat - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\msi.inf - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\riched20.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\usp10.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\msls31.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\shfolder.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\instmsi.msi - archive OLE
>>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\instmsi.msi\stream000 - OK
>>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\instmsi.msi\stream001 - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\instmsi.msi - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\imagehlp.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\cabinet.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\mspatcha.dll - OK
>>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe\sdbapiU.dll - OK
>PaperValet.zip\InstMsiW.Exe - OK
>PaperValet.zip\PaperValet.msi - archive OLE
>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream000 - OK
>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001 - archive CAB
>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_23973A9D46AE40D99316AF5BD7F124EA - OK
>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_26E4AFAD2B6E48AC8D5E2C713323E1FD - OK
>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_384B89BA360545A9B8CFA666C60EE0D8 - OK
>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_3B0539E939014188BE7C03C91DD7825C - OK
>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_A0FA98979F7F43EABBD9B8C87FB013EB - OK
>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\gdiplus_dll_2_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 - OK
>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA - archive CHM
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\#IDXHDR - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\#ITBITS - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\#STRINGS - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\#SYSTEM - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\#TOPICS - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\#URLSTR - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\#URLTBL - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\#WINDOWS - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\$FIftiMain - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\$OBJINST - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\accessinghelp.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\acknowledgments.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\batchscanning.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\changingsettings.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\creatingaccounts.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\deletingaccounts.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\documentfeeder.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\editingaccounts.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\glossary.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/AddToBatchMenu.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Append.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/AppendMenu.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Bullet.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Calendar.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Change.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Date.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/DeleteAccountButton.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/EditAccountButton.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/EditBatchJob.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/EditButton.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/EditDocumentScanSettings.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Expand.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/ExternalViewer.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/HelpMenu-Paper-Valet.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Left.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Main.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/MoveDownButton.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/MoveUpButton.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/MrBillsIcon48x48.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/NewAccount.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/NewAccount2.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/NewAccountButton.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/NewAccountNumber.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/OpenBatch.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Page1.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Page2.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Page3.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Page4.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Page5.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Page6.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Print.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/RemoveButton.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Restore.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Right.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/SaveBatch.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/ScanBatchButton.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/ScanNew.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/ScanNewMenu.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/ScanNewMenu2.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Scanning.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/ScanSource.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/ScanUsingADF.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/SelectSource.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/SetNumberOfPages.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Settings.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Settings2.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/Settings3.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/SettingsButton.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\images/ViewButton.gif - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\integratedimageviewer.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\introduction.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\license.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\overview.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\pleaseregister.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\scanning.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\systemrequirements.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\Table of Contents.hhc - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\thebigpicture.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\tutorial.htm - OK
>>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA\viewingdocuments.htm - OK
>>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001\_FACE7F7DE64747E0817C6B68CF1E99AA - OK
>>PaperValet.zip\PaperValet.msi\stream001 - OK
>PaperValet.zip\PaperValet.msi - OK
>PaperValet.zip\Readme.rtf - OK
>PaperValet.zip\Setup.Exe - OK
>PaperValet.zip\Setup.Ini - OK
PaperValet.zip - OK
Scan report for "PaperValet.zip":
Scanned: 136/135 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:16
Riskware: 0/0 Scan speed: 1668 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 18:13:02


Back to the main report

Put a free download button on your own website

PAPER VALET DOWNLOAD

Support Paper Valet, just copy+paste this html: