Full Nod's Play Guitar report

Scan started at: 04/12/14 12:34:58
guitar_8.exe - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » irsetup.exe - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » irsetup.dat - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » IRIMG1.BMP - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » IRIMG2.BMP - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » IRIMG3.BMP - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » IRIMG4.BMP - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\1.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\1chapt_2.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\1chapt_3.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\1chapt_4.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\1chapt_5.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\1howto.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2chapt_1.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2chapt_2.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2chapt_3.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2chapt_4.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2chapt_5.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2click.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2exno54.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2exno58.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2exno61.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2exno65.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2exno69.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2exno73.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2exno77.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2exno81.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2help.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2help1.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2help1.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2help2.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2howto.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2phelp1.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\2play.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\3.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\3soundb.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\3soundb.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\3sounds.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\3sounds.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\4.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\5.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\6.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\6back.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\6help.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\6help.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\6more.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\12sdot2.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\22help.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\29-52.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\29-53.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\29-54.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\30-56.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\30-57.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\30-58.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\30-61.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\31-59.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\31-60.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\32-63.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\32-64.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\32-65.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\33-69.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\34-70.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\34-73.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\35-77.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\36-79.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\36-81.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\52-1.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\52-2.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\52-3.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\52-4.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\52-5.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\53-1.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\53-2.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\54-1.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\54-2.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\54-3.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\54-4.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\56-1.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\56-2.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\56-3.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\58-4.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\59-3.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\61-2.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\66-3.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\67-1.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\69-2.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\71-1.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\71-2.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\71-3.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\72-2.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\73-2.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\74-1.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\74-2.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\76-1.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\77-1.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\77-3.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\81-1.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\a5.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\alhambra.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\am-scale.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\am-scale.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\anyguit1.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\arp-l1a.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\arp-l1b.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\arp-l1c.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\arp-l2a.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\arp-l2b.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\arp-l2c.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\arp-l3a.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\arp-l3b.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\arp-l3c.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\asturias.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\b2.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\botten1.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\brchord.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\brchord.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\bream.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\cap6.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\carulli.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\cavatina.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\cchapt_1.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\cchapt_2.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\cchapt_3.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\cchapt_4.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\cchapt_5.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\chapt_1.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\chapt_2.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\chapt_3.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\chapt_4.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\chapt_5.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\chowto.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\cresc.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\cresc.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\c-scale.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\c-scale.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\d4.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\decresc.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\decresc.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Default_Side_Banner.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Default_Top_Banner.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\dm-scale.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\dm-scale.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\dstroke.wav - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\e1.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\e6.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\email.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\em-scale.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\em-scale.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\end.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno1.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno1.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno2.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno2.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno3.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno3.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno4.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno5.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno6.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno7.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno7.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno8.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno8.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno9.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno9.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno10.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno10.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno11.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno12.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno13.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno14.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno15.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno16.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno17.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno18.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno19.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno19.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno20.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno20.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno21.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno21.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno22.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno23.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno24.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno25.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno26.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno27.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno28.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno28.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno29.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno30.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno31.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno32.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno33.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno33.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno34.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno34.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno35.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno35.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno36.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno37.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno37.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno38.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno39.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno40.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno40.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno41.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno42.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno43.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno44.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno44.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno45.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno46.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno46.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno47.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno48.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno49.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno50.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno51.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno51.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno52.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno52.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno53.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno53.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno54.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno54.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno55.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno55.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno56.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno57.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno58.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno58.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno59.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno59.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno60.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno60.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno61.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno61.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exno62.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p14dot2.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p14dot2.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p14eight.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p14half.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p14more.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p14quart.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p14sixtm.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p14whole.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p15-1.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p16-1.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p17-1.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p18-1.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p19-1.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p19more.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p19more1.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p19more1.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p19more2.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p19more2.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p19more3.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p19more4.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p20-1.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p20-2.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p20more.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p20more1.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p20more1.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p20more2.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p20more3.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p20more5.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p20moret.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p20moret.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p21-1.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p21-2.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p21-3.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p21-4.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p21-5.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p21more.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p22more.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p36more.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p37moret.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p37moret.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p39-1.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p40-1.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p41-1.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p43-1.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\p44-1.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page4.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page5.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page6.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page7.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page8.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page9.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page10.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page11.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page12.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page13.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page14.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page15.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page16.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page17.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page18.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page19.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page20.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page21.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page22.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page23.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page24.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page25.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page26.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page27.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page28.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page29.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page30.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page31.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page32.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page33.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page34.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page35.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page36.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page37.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page38.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page39.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page40.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page41.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page42.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page43.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page44.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page44.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page45.htm - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\page51.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\pchord.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\pchord.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\play.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\playgtr.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\playgtr.jpg - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\plegato.wav - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\pspbrwse.jbf - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\q.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rasguido.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rasguido.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\readme.rtf - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\readme.txt - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\repeat.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\repeat.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\repeat1.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rgo.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\ryhthm1.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\ryhthm2.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\ryhthm4.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\ryhthm6.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\ryhthm8.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\ryhythm.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\s1.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\s5.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\s6.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\sanz.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\sharp.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\sharp.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\sn1.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\sn2.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\sn3.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\sn4.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\sn5.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\sn6.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\sor.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\sounds.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\splay.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\srepeat.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\tied.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\trill.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\trill.wav - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\ustroke.wav - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\vibrato.mid - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\vibtaro.gif - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » Constant Definitions.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » C:\PROGRA~1\SETUPF~1\Includes\Scripts\_SUF70_Global_Functions.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Preload_0.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Back_0.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Next_0.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Cancel_0.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Help_0.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_0.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Preload_1.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Back_1.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Next_1.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Cancel_1.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Help_1.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_1.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Preload_2.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Back_2.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Next_2.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Cancel_2.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Help_2.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_2.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Preload_3.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Back_3.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Next_3.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Cancel_3.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Help_3.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_3.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Preload_4.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Progress_0.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Cancel_4.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Preload_5.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Back_4.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Next_4.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Cancel_5.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Help_4.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_4.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Preload_6.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Back_5.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Next_5.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Cancel_6.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Help_5.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_5.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Preload_7.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Progress_1.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Cancel_7.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Preload_8.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Back_6.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Next_6.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Cancel_8.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Help_6.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_6.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Startup_0.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Pre Uninstall_0.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Post Uninstall_0.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Shutdown_0.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » Global Functions_0.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Startup_1.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Pre Install_0.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Post Install_0.lua - OK
guitar_8.exe » INDIGOROSE » On Shutdown_1.lua - OK

Scan completed at: 04/12/14 12:35:01
Scan time: 3 sec (0:00:03)
Total: files - 1, objects 590
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

PLAY GUITAR DOWNLOAD

Support Play Guitar, just copy+paste this html: