Full DR.Web's Privacy Restorer report

PrivacyRestorer_setup.EXE - archive ZIP
>PrivacyRestorer_setup.EXE\FILE0008.DAT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\PROGRESS.DLL - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\OCXREG32.EXE - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\WISE0001.DLL - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\W32INST.DLL - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\EULA.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\FILE0001.DAT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\FILE0002.DAT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\FILE0003.DAT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\FILE0004.DAT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\FILE0005.DAT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\UNWISE32.EXE - archive BINARYRES
>>PrivacyRestorer_setup.EXE\UNWISE32.EXE\data001 - OK
>>PrivacyRestorer_setup.EXE\UNWISE32.EXE\data002 - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\UNWISE32.EXE - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\WHITE_LIST.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\URLS.INI - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\STOPALL.EXE - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\PRIVACYRESTORER.EXE - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\MAINLIB.DLL - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\UNICOWS.DLL - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DLGERROR.HTM - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DLGREGISTRATION.HTM - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DLGSETTINGS.HTM - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DLGWHITELIST.HTM - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\SHED_INNER.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\ABOUT_LAYOUT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BUTTONS_ERASE.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BUTTONS_ERASE_RESULTS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BUTTONS_FIXED.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BUTTONS_NORMAL.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BUTTONS_SCAN.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BUTTONS_SCAN_RESULTS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BUTTONS_SCAN_RESULTS_TRIAL.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMLIST_LAYOUT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\HELP_LAYOUT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\HSLANGUAGE_LAYOUT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\LAYOUT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\LAYOUT_ERASE.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\LAYOUT_NORMAL.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\LAYOUT_RESULTS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\LAYOUT_SCAN.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\MAIN.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\PLUGINS_AREA.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\PLUGINS_AREA_FIRST.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\PLUGINS_ITEM.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\PROCESS_TABLE.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\PROCESS_TABLE_ITEM.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGISTER.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\SCANNING_RESULTS_AREA.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\SHEDULER_BOOTUP_CHECK.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\SHEDULER_DIALY_CHECK.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\SHEDULER_LAYOUT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\SHEDULER_MANUALLY_CHECK.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\SHEDULER_MONTHLY_CHECK.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\SHEDULER_WEEKLY_CHECK.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\STAT_LAYOUT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\STYLE.CSS - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TABS_AREA.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\ABOUT_BG.GIF - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BG.GIF - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BG_BG.GIF - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\ERROR_BG.GIF - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\LINE3.GIF - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REG_LAYOUT.GIF - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\ABOUT_TEXT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BTN_ABORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BTN_ABOUT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BTN_APPLY.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BTN_BACK.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BTN_BUYNOW.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BTN_CANCEL.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BTN_CLEAN-DISABLED.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BTN_CLEAN.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BTN_CLOSE.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BTN_FINISH.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGVALUESHEADERTEMPLATESFIX.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGVALUESHEADERTEMPLATESSCAN.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGVALUESTEMPLATESFIX.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGVALUESTEMPLATESSCAN.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DETAILHEADERICQLITE5.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DETAILHEADERICQPRO2003B.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DETAILHEADERMSN70.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\HISTORYDETAIL.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\HISTORYREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NOHISTORY.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGVALUESHEADERTEMPLATESFIX.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGVALUESHEADERTEMPLATESSCAN.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGVALUESTEMPLATESFIX.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGVALUESTEMPLATESSCAN.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGVALUESHEADERTEMPLATESFIX.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGVALUESHEADERTEMPLATESSCAN.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGVALUESTEMPLATESFIX.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGVALUESTEMPLATESSCAN.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\OPTIONS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VOLUMEDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VOLUMEREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGVALUESHEADERTEMPLATESFIX.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGVALUESHEADERTEMPLATESSCAN.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGVALUESTEMPLATESFIX.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REGVALUESTEMPLATESSCAN.TXT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DESCRIPTION.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\DOMAINREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\NAME.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\REPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALDETAILS.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\TOTALREPORT.HTML - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BG_ERROR.GIF - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BG_REG.GIF - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\BG_SETTINGS.GIF - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\VSSVER.SCC - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\FILE0006.DAT - OK
>PrivacyRestorer_setup.EXE\FILE0007.DAT - OK
PrivacyRestorer_setup.EXE - OK
Scan report for "PrivacyRestorer_setup.EXE":
Scanned: 440/439 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:20
Riskware: 0/0 Scan speed: 250 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 20:01:34


Back to the main report

Put a free download button on your own website

PRIVACY RESTORER DOWNLOAD

Support Privacy Restorer, just copy+paste this html: