Process Commander distribution permissions and end-user license agreement

Česká verze Licence je v dolní části

License Agreement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This software program is distributed without charge and may be freely distributed in its original form. Copyright and any intellectual property relating to this program remain the property of the author.

Any attempts at reverse-engineering or thwarting the license protection scheme of this software is prohibited. Any evidence of tampering will be investigated and may lead to prosecution according to all applicable laws.

You may not use, copy, emulate, clone, lease, sell, rent, sublicense, lend, modify, decompile, disassemble, otherwise reverse engineer, or transfer the Software, or any subset of the Software, except as provided for in this Agreement.

Program Registration.

The full functionality of the program is withheld until a "registration fee" is paid for the program. When the appropriate fee is paid, the registrant will be provided with a serial number which entitles them to full use of the programs features. The serial number is not transferable and must not be given to third parties. The author reserves the right to terminate serial numbers found to have been distributed to others. This will cause the serial numbers not to function in future editions of the program. In such cases NO COMPENSATION WILL BE PAID to the registrant. Instructions for using the serial number will be provided in the product documentation.

The serial number may be used as often and on as many computer systems as the registrant requires provided they belong to the registering body.

Disclaimer of Warranty:

Unless required by applicable law or agreed to in writing, author provides this software on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

Limitation of Liability.

In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall the author be liable for any damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the software (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if the author has been advised of the possibility of such damages.

Licenční smlouva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktivací softwaru dáváte najevo svůj souhlas s podmínkami této smlouvy. Předmětem této smlouvy je poskytnutí práv používat autorské dílo – software Process Commander.

Zaplacením licenčního poplatku ( registrací ) vzniká kupujícímu nárok na poskytnutí sériového kódu. Uživatel se zavazuje nepředávat sériové číslo třetím osobám nebo firmám. Dále se zavazuje zabezpečit sériové číslo proti neoprávněnému použití. Výrobce je oprávněn kontrolovat technickými prostředky legálnost použití software. Po zjištění vícenásobného použití sériového čísla může být požadována náhrada škody a další použití sériového čísla může být bez náhrady znemožněno.

Uživatel není oprávněn software dekompilovat, měnit, zahrnovat jej nebo jeho části do jiného software a šířit produkty takto vzniklé. Výrobce si vyhrazuje právo na drobné odchylky software od popisu v manuálu. Výrobce neručí za vhodnost software pro konkrétní použití. Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody vniklé v souvislosti s použitím tohoto software. Pokud by výrobce byl přesto odsouzen pravomocným rozsudkem k náhradě škody, pak její výše nesmí přesáhnout cenu zaplacenou za software kupujícím.

Uživatel, resp. kupující tím, že software instaluje, zakoupil nebo používá, dává najevo svůj bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami. Pokud by s podmínkami nesouhlasil, je povinen ihned použití software zastavit, kontaktovat výrobce s identifikačními údaji. Pokud nebyl software již aktivován, vrátí výrobce kupujícímu prodejní cenu.

Stanislav Fajfr, Bynina 23 Valašské Meziříčí, e-mail:sta.faj@centrum.cz, web:http://www.processcommander.wz.cz

Put a free download button on your own website

PROCESS COMMANDER DOWNLOAD

Support Process Commander, just copy+paste this html: