Full Nod's !Quick Screenshot Maker report

Scan started at: 11/20/12 02:57:40
screenshotmaker.exe - OK
screenshotmaker.exe » INNO » setup.data - OK
screenshotmaker.exe » INNO » files.info - OK
screenshotmaker.exe » INNO » file0000.bin - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\ScreenshotMaker.exe - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /#ITBITS - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /helpContents.hhc - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /welcome.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /historybar.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /canvassettingdialog.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /deletecanvas.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /scrollcanvas.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /changecanvas.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /zoomcanvas.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /insertimage.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /settingsmenu.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /Filemenu.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /viewmenu.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /copyright.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /copypaste.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /createnewcanvas.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /cropcanvas.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /historyoverview.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /selectcanvasarea.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /objecttoolbar.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /helpmenu.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /registrationbenefit.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /historymenu.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /capturefullscreen.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /captureactivewindow.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /insertballon.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /transparent.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /propertiestoolbar.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /insertshape.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /captureactivewindowclient.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /editmenu.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /imageeditingoverview.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /contact.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /capturemenu.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /capturedirectx.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /quickcapture.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /install.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /starting.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /imageeffects.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /capturecontrol.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /modifyashape.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /rotatemirrorcropresize.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /standardtoolbar.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /capturetimer.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /drawonimage.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /modifyaballoon.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /captureregion.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /managecaptures.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /autoscroll.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /buynow.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /settingdialog.htm - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/logo.jpg - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/histor2.jpg - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/canvas3.jpg - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/delete4.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/handscroll.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/zoomca2.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/insert9.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/settin4.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/Fileme1.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/viewme3.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/copypa7.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/copypa8.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/cropca6.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/select5.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/object16.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/object17.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/object18.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/object19.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/object20.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/helpme7.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/histor6.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/insert1.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/insert2.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/insert3.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/insert4.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/insert5.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/insert6.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/drawon16.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/transp21.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/transp22.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/transp23.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/proper21.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/proper22.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/proper23.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/proper24.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/insert11.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/insert12.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/insert13.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/insert14.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/insert15.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/insert16.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/insert17.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/editme2.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/captur5.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/imagee24.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/modify10.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/drawon17.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/drawon11.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/drawon12.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/rotate18.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/rotate19.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/rotate20.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/standa2.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/standa3.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/standa4.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/standa5.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/standa6.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/standa7.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/standa8.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/standa9.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/standa10.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/standa11.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/standa12.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/standa13.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/standa14.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/standa15.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/drawon10.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/drawon13.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/drawon14.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/drawon15.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/modify7.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/modify8.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/modify9.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/smalltipwindow.gif - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/settin25.jpg - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/settin2.jpg - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /images/settin1.jpg - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /$OBJINST - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /#TOPICS - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /#URLTBL - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /#URLSTR - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /#STRINGS - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\windowhook.dll - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\cs.dll - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\option.exe - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\camera.wav - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\configure.dat - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\save.dat - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\arrow.bmp - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\home.url - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\tips.txt - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {app}\option.ini - OK
screenshotmaker.exe » INNO » {sys}\_ISEffects30.dll - OK

Scan completed at: 11/20/12 02:57:43
Scan time: 3 sec (0:00:03)
Total: files - 1, objects 160
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

!QUICK SCREENSHOT MAKER DOWNLOAD

Support !Quick Screenshot Maker, just copy+paste this html: