Full Nod's R-Firewall report

Scan started at: 04/16/14 14:44:57
rfw_en_10.exe - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » Entries.bin - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » Strings.txt - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » Script.nsi - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » InstallOptions.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » StartMenu.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » ioSpecial.ini - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » modern-wizard.bmp - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » nsSCM.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » FirewallDrvSetup.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » KillProcDLL.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » FTPFILT.DLL - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » HTMLFILT.DLL - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » HTTPFILT.DLL - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » IMAPFILT.DLL - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » NNTPFILT.DLL - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » POP3FILT.DLL - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » MAILFILT.DLL - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » reg.reg - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RTT_CRC_Service.exe - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW95.VXD - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » nsExec.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFWNT.SYS - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFWNT.SYS - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » unicows.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » dbghelp.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » default.xml - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » R-ProtectStudio.exe - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » GUIEngine.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » Zlib.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » HLEngine.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » R-Firewall.exe - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » Sendmail.exe - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » DefaultCFGCreator.cfg - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » DefaultConfigCreator.exe - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » CorpEULA.txt - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /#ITBITS - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /introductiontor_firewall.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /r_firewallfeatures.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /contactinformationandtechni.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /r_firewallmainpanel.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /r_firewallmainpanel_simple.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /r_firewallmainpanel_advanc.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /configuringr_firewall.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /applicationandrules.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /creatingrules.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /addingpresets.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /addingportgroups.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /addinghostzones.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /connections.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /contentfilter.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /urlblocker.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /adpictureblocker.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /hostactivecontentfilter.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /definingactivecontentsettin.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /activecontentpromptmessages.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /mailfilter.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /keywordblocker.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /dnscache.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /attackdetection.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /settingtrustedhosts.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /settingportweights.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /attackdetectionlogs.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /viewbutton.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /filebutton.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /policybutton.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelssimplem.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelsapplicationsandrules.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelshostzones.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelsportgroups.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelspresets.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelsnewrule.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /protocol.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /direction.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /host.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /port.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /icmpprotocols.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /otherprotocols.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /example.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelsconnections.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelscontentfilter.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelsattdetprop.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelsdnscaprop.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelsconfilprop.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelsurlblocker.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelsadpictblock.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelshostact_c.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /act_contentpromptmessage.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelsmailfilter.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelskeyblock.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelsdnscache.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelsattdet.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelstrush.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelstrports.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /panelsattdetlog.htm - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /PopupTopics.js - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /Minus.gif - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /Plus.gif - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /RFW.hhc - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /RFW.hhk - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /home.gif - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /nextbut.gif - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /prevbut.gif - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /modes.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /file.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /policy.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /simple.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /appsandrules.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /hostzones.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /portgroups.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /presets.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /newrule.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /protocol.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /direction.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /host.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /port.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /ismtpprotocols.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /newprot.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /example.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /connections.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /confi.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /newpropattd.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /newpropdns.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /newpropkey.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /urls.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /adpic.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /actcont.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /actcontpromptmes.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /mailfilter.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /keyw.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /dns.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /attdet.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /trusth.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /trustport.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /attdetlog.png - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /#IVB - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /CSHelp.txt - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/BTree - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Data - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Map - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /$OBJINST - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /#TOPICS - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /#URLTBL - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /#URLSTR - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » RFW.chm » CHM » /#STRINGS - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » rfwpop.hlp - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » AdBlock.cfg - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » nsRTrial.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » GUIAdBlock.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » HLAdBlock.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » ADBLOCK.DLL - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » CONTENT.DLL - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » GUIDNSCache.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » HLDnsCache.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » DNSCACHE.DLL - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » HLProtect.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » GUIProtect.dll - OK
rfw_en_10.exe » NSIS » PROTECT.DLL - OK

Scan completed at: 04/16/14 14:45:02
Scan time: 5 sec (0:00:05)
Total: files - 1, objects 172
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

R-FIREWALL DOWNLOAD

Support R-Firewall, just copy+paste this html: