Full DR.Web's RM Audio Converter report

rmaudioconvert.exe - archive BINARYRES
>rmaudioconvert.exe\data002 - archive INNO SETUP
>>rmaudioconvert.exe\data002\Script0.bin - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\Script1.bin - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\Install_Script.iss - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\0.object - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\1.object - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\Embedded_Setup.exe - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\license.txt - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RM Audio Converter.exe - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\VCEDIT.DLL packed by UPX
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\VCEDIT.DLL - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\VORBIS.DLL packed by UPX
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\VORBIS.DLL - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\vorbisenc.dll packed by UPX
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\vorbisenc.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\vorbisfile.dll packed by UPX
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\vorbisfile.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\Wmaudsdk.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\OGG.DLL packed by UPX
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\OGG.DLL - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\mp3enc.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm - archive CHM
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\#IDXHDR - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\#ITBITS - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\#STRINGS - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\#SYSTEM - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\#TOPICS - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\#URLSTR - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\#URLTBL - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\$FIftiMain - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\$OBJINST - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\02.gif - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\FAQ.htm - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\Getting Started.htm - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\helpp.css - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\ID3-Editor.htm - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\Index.hhk - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\overview.htm - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\Purchase.htm - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\rmaudio.gif - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\rmaudio.hhc - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\Support.htm - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\TOMP3.htm - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\TOOGG.htm - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\TORM.htm - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\TOWAV.htm - OK
>>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm\TOWMA.htm - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\help\rmaudioconvert.chm - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\oleaut32.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\msvcrt.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\msvcr70.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\ATL.DLL - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\lame_enc.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\actskin4.ocx - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\NCTAudioFile2.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\NCTWMAFile2.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\NCTAudioTransform2.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\NCTWMAProfiles.prx - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\pncrt.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\100% Quality Download (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\128k Dual ISDN.rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\12k Substream for 28k Dial-up.rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\150k LAN.rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\16k Substream for 28k Dial-up.rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\1M Download (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\1M Multichannel (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\1M Surround Stereo (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\256k DSL or Cable.rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\26k Substream for 56k Dial-up.rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\28k Dial-up.rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\2M Download (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\2M Multichannel (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\2M Surround Stereo (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\350k Download (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\350k Multichannel (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\350k Surround Stereo (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\384k DSL or Cable.rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\450k Download (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\450k Multichannel (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\450k Surround Stereo (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\512k DSL or Cable.rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\56k Dial-up.rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\5M Download (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\5M Multichannel (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\5M Surround Stereo (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\64k Single ISDN.rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\70% Quality Download (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\750k Download (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\750k Multichannel (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\750k Surround Stereo (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\768k DSL or Cable.rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\80% Quality Download (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\90% Quality Download (VBR).rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\General Mobile Local Playback.rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\General Mobile Streaming.rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\Lossless Audio.rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\audiences\PocketPC Local Playback.rpad - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\codecs\colorcvt.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\codecs\cook.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\codecs\drv1.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\codecs\drv2.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\codecs\drvc.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\codecs\erv3.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\codecs\erv4.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\codecs\raac.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\codecs\ralf.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\codecs\sipr.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\plugins\auth3260.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\plugins\basc3260.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\plugins\rmwrtr.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\plugins\rn5a3260.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\plugins\sdpp3260.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\plugins\smplfsys.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\audiofmtconverter.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\audiolimiter.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\audiolosslesscodec.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\audiometer.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\audioresampler.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\CodecMapping.txt - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\encsession.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\enlv3260.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\eventpack.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\mediasink.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\mpeg4audiopacketizer.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\rmme3260.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\rmsessionformat.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\rmto3260.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\rmwriter.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\rnaudiocodec.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\rnaudiopacketizer.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\rnvideocodec.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\videocolorconverter.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\RMBin\tools\videolumaadj.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\NCTRMFile.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\NCTVideoFile.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\bsrmdec.ax - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\VideoEdit.ocx - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\viscomwave.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\mpgfiltr.ax - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\viscomqtde.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\viscomqtenc.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\viscomframe.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\viscomtran.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\viscomaudioencoder.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\viscomaudiodata.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\strmdll.dll - OK
>>rmaudioconvert.exe\data002\{app}\drmclien.dll - OK
>rmaudioconvert.exe\data002 - OK
rmaudioconvert.exe - OK
Scan report for "rmaudioconvert.exe":
Scanned: 144/143 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:19
Riskware: 0/0 Scan speed: 1649 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 7:34:42


Back to the main report

Put a free download button on your own website

RM AUDIO CONVERTER DOWNLOAD

Support RM Audio Converter, just copy+paste this html: