Full DR.Web's Rander report

Rsetup41.exe - archive NSIS
>Rsetup41.exe\script.bin - OK
>Rsetup41.exe\___\InstallOptions.dll - OK
>Rsetup41.exe\___\ioSpecial.ini - OK
>Rsetup41.exe\___\modern-wizard.bmp - OK
>Rsetup41.exe\help_en.chm - archive CHM
>>Rsetup41.exe\help_en.chm\#IDXHDR - OK
>>Rsetup41.exe\help_en.chm\#ITBITS - OK
>>Rsetup41.exe\help_en.chm\#STRINGS - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\default.css - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\index.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom.hhc - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_AddToConference.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_Answer.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_CallInfoChanged.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_CallStateChanged.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_CallStateChanged2.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_CheckRegistration.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_ClearMW.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_CloseLine.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_CompleteTransfer.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_Connect.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_ConnectToServerOnly.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_ConnectUnsec.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_Dial.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_Dial2.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_DigitDetected.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_Disconnect.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_Drop.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_GetCallInfo.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_GetCallInfo2.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_GetCallInfoStr.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_GetCalls.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_GetCallsStr.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_GetDialPlan.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_GetLineNames.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_GetLineNames2.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_GetLineRealNames.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_GetMWQueueList.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_GetNewCalls.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_GetSpeedDial.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_GetSpeedDialResultXml.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_Hold.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_IsConnectedToPbx.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_IsConnectedToServer.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_MonitorDigits.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_NewCall.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_NewCall2.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_OpenLine.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_OperationComplete.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_PbxConnectionStatusChanged.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_PlayOGM.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_PlayPBXSound.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_PrepareAddToConference.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_Redirect.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_RunTests.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_ServerConnectionStatusChanged.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_SetACD.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_SetACDDelay.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_SetACDMode.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_SetClientType.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_SetCOS.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_SetMW.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_SetReminder.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_SetSpeedDial.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_SetupConference.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_SwapHold.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_ToDialable.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_Transfer.html - OK
>>Rsetup41.exe\RanCom.chm\RanCom_Unhold.html - OK
>Rsetup41.exe\RanCom.chm - OK
>Rsetup41.exe\RanCom.exe - OK
>Rsetup41.exe\rancom.ini - OK
>Rsetup41.exe\example.asp - OK
>Rsetup41.exe\RanComDemo.sln - OK
>Rsetup41.exe\Form1.Designer.cs - OK
>Rsetup41.exe\Form1.cs - OK
>Rsetup41.exe\Form1.resx - OK
>Rsetup41.exe\Program.cs - OK
>Rsetup41.exe\RanComDemo.csproj - OK
>Rsetup41.exe\AssemblyInfo.cs - OK
>Rsetup41.exe\Resources.Designer.cs - OK
>Rsetup41.exe\Resources.resx - OK
>Rsetup41.exe\Settings.Designer.cs - OK
>Rsetup41.exe\Settings.settings - OK
>Rsetup41.exe\RanCOM.php - OK
>Rsetup41.exe\RanderVB.Net.sln - OK
>Rsetup41.exe\App.config - OK
>Rsetup41.exe\Form1.Designer.vb - OK
>Rsetup41.exe\Form1.resx - OK
>Rsetup41.exe\Form1.vb - OK
>Rsetup41.exe\RanderVB.Net.vbproj - OK
>Rsetup41.exe\RanderVB.Net.vbproj.user - OK
>Rsetup41.exe\Interop.RanderComLib.dll - OK
>Rsetup41.exe\Application.Designer.vb - OK
>Rsetup41.exe\Application.myapp - OK
>Rsetup41.exe\AssemblyInfo.vb - OK
>Rsetup41.exe\Resources.Designer.vb - OK
>Rsetup41.exe\Settings.Designer.vb - OK
>Rsetup41.exe\Settings.settings - OK
>Rsetup41.exe\RanCom.mdb - OK
>Rsetup41.exe\RanCom.xls - OK
>Rsetup41.exe\RanCom_new.xls - OK
>Rsetup41.exe\RanComATL.rar - archive RAR
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\rancom.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\RanCom.IDL - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\RanCom.tlb - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\RanComATL.aps - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\RanComATL.cpp - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\RanComATL.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\RanComATL.rc - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\RanComATL.vcproj - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\RanComATL.vcproj.RANAT.alex.user - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\RanComATLDlg.cpp - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\RanComATLDlg.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\RanCom_i.c - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\ReadMe.txt - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\res\RanComATL.ico - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\res\RanComATL.rc2 - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\resource.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\stdafx.cpp - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL\stdafx.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL.sln - OK
>>Rsetup41.exe\RanComATL.rar\RanComATL\RanComATL.suo - OK
>Rsetup41.exe\RanComATL.rar - OK
>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar - archive RAR
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\CIRanComEvents.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\CRanCom.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\DlgProxy.cpp - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\DlgProxy.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\RanComMFC.aps - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\RanComMFC.cpp - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\RanComMFC.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\RanComMFC.idl - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\RanComMFC.rc - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\RanComMFC.reg - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\RanComMFC.vcproj - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\RanComMFC.vcproj.RANAT.alex.user - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\RanComMFCDlg.cpp - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\RanComMFCDlg.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\RanComMFC_h.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\RanComMFC_i.c - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\ReadMe.txt - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\res\RanComMFC.ico - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\res\RanComMFC.rc2 - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\resource.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\stdafx.cpp - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC\stdafx.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC.sln - OK
>>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar\RanComMFC\RanComMFC.suo - OK
>Rsetup41.exe\RanComMFC.rar - OK
>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar - archive RAR
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\rancom.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\RanCom.IDL - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\RanCom.tlb - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\RanComTest.aps - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\RanComTest.cpp - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\RanComTest.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\RanComTest.rc - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\RanComTest.vcproj - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\RanComTest.vcproj.RANAT.alex.user - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\RanComTestDlg.cpp - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\RanComTestDlg.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\RanCom_i.c - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\ReadMe.txt - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\res\RanComTest.ico - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\res\RanComTest.rc2 - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\resource.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\stdafx.cpp - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest\stdafx.h - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest.sln - OK
>>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar\RanComTest(cpp)\RanComTest.suo - OK
>Rsetup41.exe\RanComTest(cpp).rar - OK
>Rsetup41.exe\RanCom.htm - archive HTML
>>Rsetup41.exe\RanCom.htm\VBScript.0 - OK
>Rsetup41.exe\RanCom.htm - OK
>Rsetup41.exe\test.js - OK
>Rsetup41.exe\test.vbs - OK
>Rsetup41.exe\Extensibility.dll - OK
>Rsetup41.exe\Interop.RanderComLib.dll - OK
>Rsetup41.exe\InteropRegistrer.exe - OK
>Rsetup41.exe\Microsoft.Office.Interop.Outlook.dll - OK
>Rsetup41.exe\RanderOutlookAddin.dll - OK
>Rsetup41.exe\office.dll - OK
>Rsetup41.exe\en.lng - OK
>Rsetup41.exe\ru.lng - OK
>Rsetup41.exe\___\LangDLL.dll - OK
>Rsetup41.exe\___\ioServer_en.ini - OK
>Rsetup41.exe\___\ioServer_ru.ini - OK
>Rsetup41.exe\___\ioClient_en.ini - OK
>Rsetup41.exe\___\ioClient_ru.ini - OK
>Rsetup41.exe\___\ioAll_en.ini - OK
>Rsetup41.exe\___\ioAll_ru.ini - OK
Rsetup41.exe - OK
Scan report for "Rsetup41.exe":
Scanned: 456/455 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:01:01
Riskware: 0/0 Scan speed: 385 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 2:57:44


Back to the main report

Put a free download button on your own website

RANDER DOWNLOAD

Support Rander, just copy+paste this html: