Full DR.Web's Relata Enterprise report

relata-1.2.zip - archive ZIP
>relata-1.2.zip\relata/account/account.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/account/account_left.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/account/account_loader.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/account/account_main.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/account/add.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/account/index.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/account/notifyteam.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/acct_mgr/acct_mgr_left.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/acct_mgr/acct_mgr_loader.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/acct_mgr/acct_mgr_main.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/acct_mgr/index.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/acct_mgr/setperms.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/acct_mgr/setprivs.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/acct_mgr/unregister.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/activity/activity.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/images/show_norm.gif - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/images/show_roll.gif - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/images/user_info_tab_norm.gif - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/images/user_info_tab_over.gif - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/images/user_info_tab_selected.gif - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/images/view.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/index.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/kmhtml_list.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/km_changelog.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/km_doc.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/km_edit.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/km_left.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/km_main.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/km_view.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/km_winframeset.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/leftnavbuttons.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/logs.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/logs_add.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/logs_edit.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/logs_toolbar.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/main_frame_a.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/main_frame_a.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/main_frame_b.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/main_frame_b.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/main_frame_c.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/main_frame_c.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/messages.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/messages_main.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/messages_toolbar.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/notes.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/notes_toolbar.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/note_view.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/outcome_activity_list.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/outcome_edit.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/outcome_left.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/outcome_list_left.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/outcome_main.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/outcome_winframeset.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/page_tabs.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/popupcalendar.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/project.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/project_edit.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/project_left.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/project_main.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/project_timelog.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/project_winframeset.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/radmin_winframeset.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/regular_toolbar_buttons.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_accounts.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_activity.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_blank.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_contacts.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_documents.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_files.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_focusarea.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_left_accounts.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_left_activity.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_left_contacts.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_left_documents.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_left_files.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_left_focusarea.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_left_logs.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_left_notes.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_left_outcome.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_left_projects.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_logs.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_main.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_notes.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_other.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_outcome.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_productivity.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_projects.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_sections.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/reporting_summary.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/resync.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/resync.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/resync_toolbar.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/rights.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/search_left.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/search_main.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/search_toolbar.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings_account.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings_account_add_users.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings_account_assign_manager_process.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings_account_history.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings_account_list_users.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings_account_user_list.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings_billing_history.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings_delete_user.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings_extra.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings_groups.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings_login_settings.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings_main.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings_share.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings_teams.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings_team_user_list.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/settings_toolbar.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/share_toolbar_buttons.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/account.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/acct_mgr.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/activity.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/activity_day.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/activity_left.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/activity_month.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/activity_year.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/admin.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/contact.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/global.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/group-email.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/htmlarea.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/leftnavbuttons.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/main_frame_a.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/main_frame_b.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/main_frame_c.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/page_tabs.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/popupcalendar.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/relata_admin.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/reporting.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/resync.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/templates/settings.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/tutorial.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/tutorial.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/tutorial_toolbar.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/users_list_left.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/winframeset.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/winframeset_basic.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/winframeset_inner.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/templates/winframeset_thin.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/accounts.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/accounts_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/activity.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/activity_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/add.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/admin.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/admin_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/backup.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/backup_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/contacts.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/contacts_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/eula.html - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/file_manager.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/file_manager_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/glance.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/group_email1.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/group_email1_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/help.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/index.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/knowledge.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/knowledge_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/logs.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/logs_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/main.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/messages.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/messages_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/notes.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/notes_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/outcomes.gif - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/outcomes.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/outcomes_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/print.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/project.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/project_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/raiseButtons.js - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/relatalogo.gif - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/reporting.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/reporting_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/req_support.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/resync.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/resync_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/search.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/search_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/settings.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/settings_task.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/signout.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/toolbar.css - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/toolbar_buttons.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/toolbar_variables.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/toolbar_files/tutorial.png - OK
>relata-1.2.zip\relata/top_toolbar.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/tutorial/index.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/tutorial/tutorial.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/tutorial/tutorial_js.php - OK
>relata-1.2.zip\relata/tutorial/tutorial_toolbar.php - OK
relata-1.2.zip - OK
Scan report for "relata-1.2.zip":
Scanned: 1003/1002 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:01:03
Riskware: 0/0 Scan speed: 497 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 21:24:02


Back to the main report

Put a free download button on your own website

RELATA ENTERPRISE DOWNLOAD

Support Relata Enterprise, just copy+paste this html: