Full Nod's SBMAV Disk Cleaner report

Scan started at: 04/18/14 04:59:10
disk-cleaner-setup.exe - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » setup.data - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » files.info - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\dcleaner.exe - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\wrt64.exe - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /#ITBITS - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /dcleaner.hhc - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /descr_analyzer.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /descr_disk_cleanup.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /descr_duplicates.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /descr_startup.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /descr_uninstall_software.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /description.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /feedback.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /index.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /interface.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /license.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /opt_custom.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /opt_duplicates.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /opt_exceptions.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /opt_groups_manager.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /opt_language.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /opt_log.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /opt_removal.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /opt_settings.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /opt_tempfolders.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /opt_wildcards.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /options.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /template.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /tips.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /using.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /using_analyzer.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /using_disk_cleanup.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /using_duplicates.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /using_startup.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /using_uninstall.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /bottom-fon.gif - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /line.gif - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /logo.gif - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /tr.gif - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /logo-fon.jpg - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /styles.css - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /layout.css - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /$OBJINST - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /#TOPICS - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /#URLTBL - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /#URLSTR - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner.chm » CHM » /#STRINGS - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /#ITBITS - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /dcleaner.hhc - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /index.hhk - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /additional.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /contact.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /custom_folders.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /description.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /disk_cleaning.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /duplicates_settings.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /exclusions.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /index.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /interface.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /language.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /license.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /log_file.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /program_settings.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /removal_method.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /search_for_duplicates.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /settings.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /startup_manager.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /temp_folders.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /tips.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /tree_analyzer.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /uninstallation.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /using.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /wildcards.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /picts.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /images/ss-main-control.png - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /bottom-fon.gif - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /line.gif - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /logo.gif - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /tr.gif - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /logo-fon.jpg - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /styles.css - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /layout.css - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /$OBJINST - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /#TOPICS - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /#URLTBL - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /#URLSTR - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Help\dcleaner_rus.chm » CHM » /#STRINGS - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Language\english.lng - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Language\links.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Language\russian.lng - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » setup.data - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » files.info - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\links.xml - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\cleanfolders.first - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\CloseApplication.dll - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\filemasks.first - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\ignore_ARC.first - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\ignore_DC.first - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\InstallerTracingAgent.dll - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\OptimizationAnimation.avi - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Reg64Call.exe - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\RegOrganizer.exe - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\RegOrganizerAgent.exe - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Updater.exe - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\UpdaterDll.dll - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\License.txt - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Readme.txt - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\WhatsNew.txt - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /#ITBITS - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /Table of Contents.hhc - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /Index.hhk - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /images/line.gif - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /diskcleaner_dlya_chego.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /extra_feedback.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /extrafeatures_integracia_v_obolochku.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /extrafeatures_nastroiki.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /extrafeatures_rezervnie_kopii.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /manualregclean_dlya_chego_predn.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /manualregclean_gruppirovka_elementov.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /manualregclean_vozrasti_zapisei.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /optimization_dlya_chego.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /quickstart_how_to_quickly_fix_problems.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /quickstart_how_to_work_with_the_program.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /quickstart_tools_overview.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /regediting_dlya_chego_prednazn.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /regediting_export_import.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /regediting_izbrannoe.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /regediting_poisk.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /regediting_sozdanie_udalenie.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /regediting_udalenie_faila.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /regfiles_chto_takoe.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /regfiles_dobavlenie_dannih.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /regfiles_prosmotr_strukturi.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /optimization_working_with.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /section.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /intro.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /quickstart.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /autoregcleaner.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /autoregcleaner_purposes.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /autoregcleaner_working_with.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /autoregcleaner_settings.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /manualregclean.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /manualregclean_working_with.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /regediting.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /regfiles.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_general.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_purposes.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_how_it_works.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_install_new_app.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_working_with_apps_list.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_viewing_change_log.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_removing_app.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_agent.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_agent_what_is.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_agent_enabling.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /snapshots.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /snapshots_purpose.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /snapshots_creating.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /snapshots_comparing.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /optimization.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /optimization_purposes_defragmentation.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /optimization_purposes_compression.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /searchandreplace.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /searchandreplace_working_with.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /searchandreplace_profiles.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /diskcleaner.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /diskcleaner_working_with.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /tweaks.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /extrafeatures.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /styles.css - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /$OBJINST - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /#TOPICS - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /#URLTBL - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /#URLSTR - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\English\Documentation.chm » CHM » /#STRINGS - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\License-Russian.txt - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Readme-Russian.txt - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\WhatsNew-Russian.txt - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /#ITBITS - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /Table of Contents.hhc - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /Index.hhk - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /images/line.gif - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /diskcleaner_dlya_chego.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /extra_feedback.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /extrafeatures_integracia_v_obolochku.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /extrafeatures_nastroiki.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /extrafeatures_rezervnie_kopii.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /manualregclean_dlya_chego_predn.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /manualregclean_gruppirovka_elementov.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /manualregclean_vozrasti_zapisei.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /optimization_dlya_chego.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /quickstart_how_to_quickly_fix_problems.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /quickstart_how_to_work_with_the_program.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /quickstart_tools_overview.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /regediting_dlya_chego_prednazn.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /regediting_export_import.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /regediting_izbrannoe.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /regediting_poisk.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /regediting_sozdanie_udalenie.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /regediting_udalenie_faila.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /regfiles_chto_takoe.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /regfiles_dobavlenie_dannih.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /regfiles_prosmotr_strukturi.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /optimization_working_with.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /section.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /intro.htm - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /quickstart.htm - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /autoregcleaner.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /autoregcleaner_purposes.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /autoregcleaner_working_with.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /autoregcleaner_settings.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /manualregclean.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /manualregclean_working_with.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /regediting.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /regfiles.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_general.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_purposes.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_how_it_works.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_install_new_app.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_viewing_change_log.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_working_with_apps_list.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_removing_app.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_agent.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_agent_what_is.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /uninstallaps_agent_enabling.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /snapshots.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /snapshots_purpose.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /snapshots_creating.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /snapshots_comparing.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /optimization.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /optimization_purposes_defragmentation.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /optimization_purposes_compression.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /searchandreplace.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /searchandreplace_working_with.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /searchandreplace_profiles.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /diskcleaner.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /diskcleaner_working_with.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /tweaks.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /extrafeatures.html - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /styles.css - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /$OBJINST - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /#TOPICS - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /#URLTBL - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /#URLSTR - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Documentation\Russian\Documentation.chm » CHM » /#STRINGS - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » {app}\Languages\russian.sib - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » script_raw.data - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » script.pas - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\RO\reg-organizer-setup.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Updater\updater.exe - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Updater\Language\english.lng - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\Updater\Language\russian.lng - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\config\customfldrs.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\config\dcleaner.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\config\empty.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\config\exclusions.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\config\fexclusions.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\config\fgroups.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\config\tmpfldrs.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\config\customfldrs.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\config\dcleaner.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\config\empty.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\config\exclusions.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\config\fexclusions.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\config\fgroups.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\config\tmpfldrs.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\default\customfldrs.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\default\dcleaner.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\default\empty.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\default\exclusions.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\default\fexclusions.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\default\fgroups.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\default\tmpfldrs.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\default\customfldrs.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\default\dcleaner.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\default\empty.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\default\exclusions.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\default\fexclusions.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\default\fgroups.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\default\tmpfldrs.ini - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\license.rtf - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\readme.rtf - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\license.rtf - OK
disk-cleaner-setup.exe » INNO » {app}\readme.rtf - OK

Scan completed at: 04/18/14 04:59:31
Scan time: 21 sec (0:00:21)
Total: files - 1, objects 339
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

SBMAV DISK CLEANER DOWNLOAD

Support SBMAV Disk Cleaner, just copy+paste this html: