Full Nod's Demoshop report

Scan started at: 04/08/12 03:39:32
DemoshopSetup.exe - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » setup.data - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » files.info - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0000.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0001.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0002.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0003.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0004.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0005.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0006.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0007.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0008.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0009.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0010.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0011.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /#ITBITS - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /#SYSTEM - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /$FIftiMain - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /chm.hhc - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /screen-recorder-about.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /screen-recorder-requirements.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /screen-recorder-registration.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /recording-files.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /screen-codec.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /video-recording-basics.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /audio-recording-basics.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /screen-recorder-main-window.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /screen-recorder-video-dialog.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /screen-recorder-audio-options.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /screen-recorder-text-effects.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /screen-recorder-cursor-effects.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /screen-recorder-events-dialog.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /screen-recorder-file-options.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /screen-recorder-hotkeys.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /screen-recorder-advanced.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /recorders-main-windos.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /pc-recorder-canvas.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /windows-recorder-timeline.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /movie-settings.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /xdit-file-menu.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /xdit-edit-menu.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /xdit-insert-menu.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /xdit-effects-menu.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /pc-play-menu.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /recorder-view-menu.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /export-screencasts-swf.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /export-screencasts-avi.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /xdit-recorder.html - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/1.gif - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/10.gif - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/2.gif - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/3.gif - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/35-male-male.jpg - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/4.gif - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/5.gif - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/6.gif - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/7.gif - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/8.gif - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/9.gif - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/audio-input-disabled.jpg - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/audio-loop.jpg - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/audio-master-hack.jpg - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/audio-splitter.jpg - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/audio-xp.jpg - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/audio-ycable.jpg - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/fade.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/home.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/mtop.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/next.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/prev.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/screen-capture-ordernow.jpg - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/sys-audio-enable.jpg - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/trans24x24.gif - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xder-advanced-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xder-audio-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xder-audio-event-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xder-cursor-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xder-events-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xder-file-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xder-fixed-area-settings-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xder-hotkeys-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xder-main-window.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xder-text-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xder-texts-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xder-video-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xder-video-event-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-canvas-window.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-cursor-properties-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-export-avi-audio-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-export-avi-publish-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-export-avi-video-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-export-swf-audio-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-export-swf-publish-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-export-swf-video-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-insert-audio-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-insert-button-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-insert-highlight-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-insert-image-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-insert-textbox-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-insert-video-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-main-window.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-movie-settings-dialog.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-playbar.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-time-ruler.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-timeline.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /images/xdit-track-view.png - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /style.css - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /chm.css - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /xdit-edit-menu.css - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /$OBJINST - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /#IDXHDR - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /#TOPICS - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /#URLTBL - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /#URLSTR - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0012.bin » CHM » /#STRINGS - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0013.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0014.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0015.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0016.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0017.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0018.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0019.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0020.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0021.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0022.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0023.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0024.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0025.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0026.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0027.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0028.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0029.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0030.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0031.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0032.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0033.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0034.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0035.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0036.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0037.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0038.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0039.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0040.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0041.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0042.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0043.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0044.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0045.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0046.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0046.bin » CWS » file.swf - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0047.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » setup.data - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » files.info - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0000.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0001.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0001.bin » UPX v12_m2 - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0002.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0002.bin » UPX v12_m2 - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0003.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0004.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0004.bin » UPX v12_m2 - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0005.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0005.bin » UPX v12_m2 - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0006.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0007.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0008.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0008.bin » ZIP » andreas_78er.matrix.txt - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0008.bin » ZIP » andreas_doppelte_99er.matrix.txt - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0008.bin » ZIP » andreas_einfache_99er.matrix.txt - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0008.bin » ZIP » Bulletproof's Heavy Compression Matrix.TXT - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0008.bin » ZIP » Bulletproof's High Quality Matrix.TXT - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0008.bin » ZIP » CG-Animation Matrix.txt - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0008.bin » ZIP » hvs-best-picture.txt - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0008.bin » ZIP » hvs-better-picture.txt - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0008.bin » ZIP » hvs-good-picture.txt - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0008.bin » ZIP » Low Bitrate Matrix.txt - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0008.bin » ZIP » MPEG.txt - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0008.bin » ZIP » Standard.txt - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0008.bin » ZIP » Ultimate Matrix.txt - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0008.bin » ZIP » Ultra Low Bitrate Matrix.txt - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0008.bin » ZIP » Very Low Bitrate Matrix.txt - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0009.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0010.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0011.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0012.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0013.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0014.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0015.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0048.bin » INNO » file0016.bin - OK
DemoshopSetup.exe » INNO » file0049.bin - OK

Scan completed at: 04/08/12 03:39:42
Scan time: 10 sec (0:00:10)
Total: files - 1, objects 191
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

DEMOSHOP DOWNLOAD

Support Demoshop, just copy+paste this html: