Full AVP's Server Nanny Network Monitor report

Objects to scan:
"servernannysetup.exe" Enable=Yes Recursive=No
------------------
Scan_Objects$535276 running 50%
servernannysetup.exe archive Inno
servernannysetup.exe//exe//data0030.res - OK
servernannysetup.exe//exe//data0031.res - OK
servernannysetup.exe//exe//data0032.res - OK
servernannysetup.exe//exe//data0033.res - OK
servernannysetup.exe//exe - OK
servernannysetup.exe//script - OK
servernannysetup.exe//data0000//res_0002 - OK
servernannysetup.exe//data0000 - OK
servernannysetup.exe//data0001 - OK
servernannysetup.exe//data0002 - OK
servernannysetup.exe//data0003 - OK
servernannysetup.exe//data0004 - OK
servernannysetup.exe//data0005 - OK
servernannysetup.exe//data0006 - OK
servernannysetup.exe//data0007 - OK
servernannysetup.exe//data0008 - OK
servernannysetup.exe//data0009 - OK
servernannysetup.exe//data0010 - OK
servernannysetup.exe//data0011 - OK
servernannysetup.exe//data0012 - OK
servernannysetup.exe//data0013 - OK
servernannysetup.exe//data0014 - OK
servernannysetup.exe//data0015 - OK
servernannysetup.exe//data0016 - OK
servernannysetup.exe//data0017 - OK
servernannysetup.exe//data0018 - OK
servernannysetup.exe//data0019 - OK
servernannysetup.exe//data0020//res_0002 - OK
servernannysetup.exe//data0020 - OK
servernannysetup.exe//data0021 - OK
servernannysetup.exe//data0022 - OK
servernannysetup.exe//data0023 - OK
servernannysetup.exe//data0024 - OK
servernannysetup.exe//data0025 - OK
servernannysetup.exe//data0026 - OK
servernannysetup.exe//data0027 - OK
servernannysetup.exe//data0028 - OK
servernannysetup.exe//data0029 - OK
servernannysetup.exe//data0030 - OK
servernannysetup.exe//data0031 - OK
servernannysetup.exe//data0032 - OK
servernannysetup.exe//data0033 - OK
servernannysetup.exe//data0034 - OK
servernannysetup.exe//data0035 - OK
servernannysetup.exe//data0036 - OK
servernannysetup.exe//data0037 - OK
servernannysetup.exe//data0038 - OK
servernannysetup.exe//data0039 - OK
servernannysetup.exe//data0040 - OK
servernannysetup.exe//data0041 - OK
servernannysetup.exe//data0042 - OK
servernannysetup.exe//data0043 - OK
servernannysetup.exe//data0044 - OK
servernannysetup.exe//data0045 - OK
servernannysetup.exe//data0046 - OK
servernannysetup.exe//data0047 - OK
servernannysetup.exe//data0048 - OK
servernannysetup.exe//data0049 - OK
servernannysetup.exe//data0050 - OK
servernannysetup.exe//data0051 - OK
servernannysetup.exe//data0052 - OK
servernannysetup.exe//data0053 - OK
servernannysetup.exe//data0054 - OK
servernannysetup.exe//data0055 - OK
servernannysetup.exe//data0056 - OK
servernannysetup.exe//data0057 - OK
servernannysetup.exe//data0058 - OK
servernannysetup.exe//data0059 - OK
servernannysetup.exe//data0060 - OK
servernannysetup.exe//data0061 - OK
servernannysetup.exe//data0062 - OK
servernannysetup.exe//data0063 - OK
servernannysetup.exe//data0064 - OK
servernannysetup.exe//data0065 - OK
servernannysetup.exe//data0066 - OK
servernannysetup.exe//data0067 - OK
servernannysetup.exe//data0068 - OK
servernannysetup.exe//data0069 - OK
servernannysetup.exe//data0070 - OK
servernannysetup.exe//data0071 - OK
servernannysetup.exe//data0072 - OK
servernannysetup.exe//data0073 - OK
servernannysetup.exe//data0074 - OK
servernannysetup.exe//data0075 - OK
servernannysetup.exe//data0076 - OK
servernannysetup.exe//data0077 - OK
servernannysetup.exe//data0078 - OK
servernannysetup.exe//data0079 - OK
servernannysetup.exe//data0080 - OK
servernannysetup.exe//data0081 - OK
servernannysetup.exe//data0082 - OK
servernannysetup.exe//data0083 - OK
servernannysetup.exe//data0084 - OK
servernannysetup.exe//data0085 - OK
servernannysetup.exe//data0086 - OK
servernannysetup.exe//data0087 - OK
servernannysetup.exe//data0088 - OK
servernannysetup.exe//data0089 - OK
servernannysetup.exe//data0090 - OK
servernannysetup.exe//data0091 - OK
servernannysetup.exe//data0092 archive ZIP
servernannysetup.exe//data0092//META-INF/MANIFEST.MF - OK
servernannysetup.exe//data0092//org/postgresql/pljava/deploy/Deployer.class - OK
servernannysetup.exe//data0092 - OK
servernannysetup.exe//data0093 - OK
servernannysetup.exe//data0094 - OK
servernannysetup.exe//data0095 - OK
servernannysetup.exe//data0096 - OK
servernannysetup.exe//data0097 - OK
servernannysetup.exe//data0098 - OK
servernannysetup.exe//data0099 - OK
servernannysetup.exe//data0100 - OK
servernannysetup.exe//data0101 - OK
servernannysetup.exe//data0102 archive ZIP
servernannysetup.exe//data0102//META-INF/MANIFEST.MF - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/AnyTest.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/BinaryColumnTest.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/ComplexScalar.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/ComplexTuple.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/HugeResultSet.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/LoggerTest.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/MetaDataBooleans$1MethodComparator.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/MetaDataBooleans.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/MetaDataInts$1MethodComparator.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/MetaDataInts.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/MetaDataStrings$1MethodComparator.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/MetaDataStrings.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/MetaDataTest.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/Parameters.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/Point.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/RandomInts.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/ResultSetTest.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/Security.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/SetOfRecordTest.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/SPIActions$1.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/SPIActions.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/Threads$Locker.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/Threads.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/Triggers.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/TupleReturn.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/Users.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/UsingProperties.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/UsingPropertiesAsResultSet.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/UsingPropertiesAsScalarSet.class - OK
servernannysetup.exe//data0102//deployment/examples.ddr - OK
servernannysetup.exe//data0102//org/postgresql/pljava/example/example.properties - OK
servernannysetup.exe//data0102 - OK
servernannysetup.exe//data0103 - OK
servernannysetup.exe//data0104 - OK
servernannysetup.exe//data0105 - OK
servernannysetup.exe//data0106 - OK
servernannysetup.exe//data0107 - OK
servernannysetup.exe//data0108 - OK
servernannysetup.exe//data0109 - OK
servernannysetup.exe//data0110 archive arch
servernannysetup.exe//data0110 - OK
servernannysetup.exe//data0111 - OK
servernannysetup.exe//data0112 archive arch
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\win32error.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\win32env.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\thread.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\strlcpy.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\strlcat.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\srandom.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\sprompt.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\snprintf.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\rint.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\random.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\qsort_arg.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\qsort.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\pipe.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\pgstrcasecmp.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\pgsleep.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\path.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\open.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\noblock.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\kill.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\inet_aton.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\gettimeofday.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\getrusage.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\getopt_long.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\getopt.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\getaddrinfo.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\fseeko.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\exec.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\erand48.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\dirmod.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\dirent.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\crypt.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112//.\Release\libpgport\chklocale.obj - OK
servernannysetup.exe//data0112 - OK
servernannysetup.exe//data0113 - OK
servernannysetup.exe//data0114 - OK
servernannysetup.exe//data0115 archive arch
servernannysetup.exe//data0115 - OK
servernannysetup.exe//data0116 - OK
servernannysetup.exe//data0117 - OK
servernannysetup.exe//data0118 - OK
servernannysetup.exe//data0119 - OK
servernannysetup.exe//data0120 - OK
servernannysetup.exe//data0121 - OK
servernannysetup.exe//data0122 - OK
servernannysetup.exe//data0123 - OK
servernannysetup.exe//data0124 - OK
servernannysetup.exe//data0125 - OK
servernannysetup.exe//data0126 - OK
servernannysetup.exe//data0127 - OK
servernannysetup.exe//data0128 - OK
servernannysetup.exe//data0129 - OK
servernannysetup.exe//data0130 - OK
servernannysetup.exe//data0131 - OK
servernannysetup.exe//data0132 - OK
servernannysetup.exe//data0133 - OK
servernannysetup.exe//data0134 archive ZIP
servernannysetup.exe//data0134//META-INF/MANIFEST.MF - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/AclId.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/Backend$1.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/Backend$PLJavaSecurityManager.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/Backend.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/ELogFormatter.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/ELogHandler.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/ErrorData.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/ExecutionPlan$PlanCache.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/ExecutionPlan$PlanKey.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/ExecutionPlan.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/HeapTupleHeader.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/JavaWrapper.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/LargeObject.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/ObjectPoolImpl$1.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/ObjectPoolImpl$PooledObjectHandle.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/ObjectPoolImpl.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/Oid.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/PgSavepoint.class - OK
servernannysetup.exe//data0134//org/postgresql/pljava/internal/Portal.class - OK
servernannysetup.exe//data0885 - OK
servernannysetup.exe//data0886 - OK
servernannysetup.exe//data0887 - OK
servernannysetup.exe//data0888 - OK
servernannysetup.exe//data0889 - OK
servernannysetup.exe//data0890 - OK
servernannysetup.exe//data0891 - OK
servernannysetup.exe//data0892 - OK
servernannysetup.exe//data0893 - OK
servernannysetup.exe//data0894 - OK
servernannysetup.exe//data0895 - OK
servernannysetup.exe//data0896 - OK
servernannysetup.exe//data0897 - OK
servernannysetup.exe//data0898 - OK
servernannysetup.exe//data0899 - OK
servernannysetup.exe//data0900 - OK
servernannysetup.exe//data0901 - OK
servernannysetup.exe//data0902 - OK
servernannysetup.exe//data0903 - OK
servernannysetup.exe//data0904 - OK
servernannysetup.exe//data0905 - OK
servernannysetup.exe//data0906 - OK
servernannysetup.exe//data0907 - OK
servernannysetup.exe//data0908 - OK
servernannysetup.exe//data0909 - OK
servernannysetup.exe//data0910 - OK
servernannysetup.exe//data0911 - OK
servernannysetup.exe//data0912 - OK
servernannysetup.exe//data0913 - OK
servernannysetup.exe//data0914 - OK
servernannysetup.exe//data0915 - OK
servernannysetup.exe//data0916 - OK
servernannysetup.exe//data0917 - OK
servernannysetup.exe//data0918 - OK
servernannysetup.exe//data0919 - OK
servernannysetup.exe//data0920 - OK
servernannysetup.exe//data0921 - OK
servernannysetup.exe//data0922 - OK
servernannysetup.exe//data0923 - OK
servernannysetup.exe//data0924 - OK
servernannysetup.exe//data0925 - OK
servernannysetup.exe//data0926 - OK
servernannysetup.exe//data0927 - OK
servernannysetup.exe//data0928 - OK
servernannysetup.exe//data0929 - OK
servernannysetup.exe//data0930 - OK
servernannysetup.exe//data0931 - OK
servernannysetup.exe//data0932 - OK
servernannysetup.exe//data0933 - OK
servernannysetup.exe//data0934 - OK
servernannysetup.exe//data0935 - OK
servernannysetup.exe//data0936 - OK
servernannysetup.exe//data0937 - OK
servernannysetup.exe//data0938 - OK
servernannysetup.exe//data0939 - OK
servernannysetup.exe//data0940 - OK
servernannysetup.exe//data0941 - OK
servernannysetup.exe//data0942 - OK
servernannysetup.exe//data0943 - OK
servernannysetup.exe//data0944 - OK
servernannysetup.exe//data0945 - OK
servernannysetup.exe//data0946 - OK
servernannysetup.exe//data0947 - OK
servernannysetup.exe//data0948 - OK
servernannysetup.exe//data0949 - OK
servernannysetup.exe//data0950 - OK
servernannysetup.exe//data0951 - OK
servernannysetup.exe//data0952 - OK
servernannysetup.exe//data0953 - OK
servernannysetup.exe//data0954 - OK
servernannysetup.exe//data0955 - OK
servernannysetup.exe//data0956 - OK
servernannysetup.exe//data0957 - OK
servernannysetup.exe//data0958 - OK
servernannysetup.exe//data0959 - OK
servernannysetup.exe//data0960 - OK
servernannysetup.exe//data0961 - OK
servernannysetup.exe//data0962 - OK
servernannysetup.exe//data0963 - OK
servernannysetup.exe//data0964 - OK
servernannysetup.exe//data0965 - OK
servernannysetup.exe//data0966 - OK
servernannysetup.exe//data0967 - OK
servernannysetup.exe//data0968 - OK
servernannysetup.exe//data0969 - OK
servernannysetup.exe//data0970 - OK
servernannysetup.exe//data0971 - OK
servernannysetup.exe//data0972 - OK
servernannysetup.exe//data0973 - OK
servernannysetup.exe//data0974 - OK
servernannysetup.exe//data0975 - OK
servernannysetup.exe//data0976 - OK
servernannysetup.exe//data0977 - OK
servernannysetup.exe//data0978 - OK
servernannysetup.exe//data0979 - OK
servernannysetup.exe//data0980 - OK
servernannysetup.exe//data0981 - OK
servernannysetup.exe//data0982 - OK
servernannysetup.exe//data0983 - OK
servernannysetup.exe//data0984 - OK
servernannysetup.exe//data0985 - OK
servernannysetup.exe//data0986 - OK
servernannysetup.exe//data0987 - OK
servernannysetup.exe//data0988 - OK
servernannysetup.exe//data0989 - OK
servernannysetup.exe//data0990 - OK
servernannysetup.exe//data0991 - OK
servernannysetup.exe//data0992 - OK
servernannysetup.exe//data0993 - OK
servernannysetup.exe//data0994 - OK
servernannysetup.exe//data0995 - OK
servernannysetup.exe//data0996 - OK
servernannysetup.exe//data0997 - OK
servernannysetup.exe//data0998 - OK
servernannysetup.exe//data0999 - OK
servernannysetup.exe//data1000 - OK
servernannysetup.exe//data1001 - OK
servernannysetup.exe//data1002 - OK
servernannysetup.exe//data1003 - OK
servernannysetup.exe//data1004 - OK
servernannysetup.exe//data1005 - OK
servernannysetup.exe//data1006 - OK
servernannysetup.exe//data1007 - OK
servernannysetup.exe//data1008 - OK
servernannysetup.exe//data1009 - OK
servernannysetup.exe//data1010 - OK
servernannysetup.exe//data1011 - OK
servernannysetup.exe//data1012 - OK
servernannysetup.exe//data1013 - OK
servernannysetup.exe//data1014 - OK
servernannysetup.exe//data1015 - OK
servernannysetup.exe//data1016 - OK
servernannysetup.exe//data1017 - OK
servernannysetup.exe//data1018 - OK
servernannysetup.exe//data1019 - OK
servernannysetup.exe//data1020 - OK
servernannysetup.exe//data1021 - OK
servernannysetup.exe//data1022 - OK
servernannysetup.exe//data1023 - OK
servernannysetup.exe//data1024 - OK
servernannysetup.exe//data1025 - OK
servernannysetup.exe//data1026 - OK
servernannysetup.exe//data1027 - OK
servernannysetup.exe//data1028 - OK
servernannysetup.exe//data1029 - OK
servernannysetup.exe//data1030 - OK
servernannysetup.exe//data1031 - OK
servernannysetup.exe//data1032 - OK
servernannysetup.exe//data1033 - OK
servernannysetup.exe//data1034 - OK
servernannysetup.exe//data1035 - OK
servernannysetup.exe//data1036 - OK
servernannysetup.exe//data1037 - OK
servernannysetup.exe//data1038 - OK
servernannysetup.exe//data1039 - OK
servernannysetup.exe//data1040 - OK
servernannysetup.exe//data1041 - OK
servernannysetup.exe//data1042 - OK
servernannysetup.exe//data1043 - OK
servernannysetup.exe//data1044 - OK
servernannysetup.exe//data1045 - OK
servernannysetup.exe//data1046 - OK
servernannysetup.exe//data1047 - OK
servernannysetup.exe//data1048 - OK
servernannysetup.exe//data1049 - OK
servernannysetup.exe//data1050 - OK
servernannysetup.exe//data1051 - OK
servernannysetup.exe//data1052 - OK
servernannysetup.exe//#//data0030.res - OK
servernannysetup.exe//#//data0031.res - OK
servernannysetup.exe//#//data0032.res - OK
servernannysetup.exe//#//data0033.res - OK
servernannysetup.exe//# - OK
servernannysetup.exe//# - OK
servernannysetup.exe//# - OK
servernannysetup.exe//# - OK
servernannysetup.exe - OK
Scan_Objects$535276 completed
--- Statistics ---
Time Start: 2012-05-22 23:31:43
Time Finish: 2012-05-22 23:32:11
Completion: 100%
Processed objects: 1234
Total detected: 0
Detected exact: 0
Suspicions: 0
Treats detected: 0
Untreated: 0
Disinfected: 0
Quarantined: 0
Deleted: 0
Skipped: 0
Archived: 16
Packed: 0
Password protected: 0
Corrupted: 0
Errors: 0
Last object:
------------------

Back to the main report

Put a free download button on your own website

SERVER NANNY NETWORK MONITOR DOWNLOAD

Support Server Nanny Network Monitor, just copy+paste this html: