Full DR.Web's SpellEditor report

SpellEditorSetup.exe packed by BINARYRES
>SpellEditorSetup.exe - archive WISE
>>SpellEditorSetup.exe\data001 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data002 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data003 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data004 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data005 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data006 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data007 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data008 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data009 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data010 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data011 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data012 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data013 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data014 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data015 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data016 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data017 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data018 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data019 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data020 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data021 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data022 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data023 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data024 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data025 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data026 packed by BINARYRES
>>>SpellEditorSetup.exe\data026 - archive WISE
>>>>SpellEditorSetup.exe\data026\data001 - OK
>>>>SpellEditorSetup.exe\data026\data002 - OK
>>>>SpellEditorSetup.exe\data026\data003 - OK
>>>>SpellEditorSetup.exe\data026\data004 - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data026 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data027 - archive BINARYRES
>>>SpellEditorSetup.exe\data027\data001 - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data027\data002 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data027 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data028 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data029 - archive CHM
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\#IDXHDR - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\#ITBITS - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\#IVB - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\#STRINGS - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\#SYSTEM - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\#TOCIDX - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\#TOPICS - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\#URLSTR - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\#URLTBL - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\#WINDOWS - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\$FIftiMain - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\$OBJINST - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\ChadoSpellEditor.hhc - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\default.css - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\event.bmp - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\index.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\method.bmp - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\OLEObject.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\OLEObject_Aspect.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\OLEObject_ChangeIcon.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\OLEObject_DoVerb.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\OLEObject_FillVerbsMenu.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\OLEObject_GetSize.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\OLEObject_GetVerbs.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\OLEObject_object.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\OLEObject_SetSize.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\OLEObject_ShowChangeIcon.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\OLEObject_TypeName.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\property.bmp - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_AddAutoTypePair.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_AddCustomTBStdPic.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_AddCustomToolbutton.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_AddCustomToolbuttonFName.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_AddPopupMenuItem.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_AddWordsToCustom.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_AllowAddToCustom.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_AllowCancel.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_AllowPaste.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_AllowPopupMenu.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_AllowReturnChar.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_AllowTabChar.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_AutoHandleErrors.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_AutoHandleURLs.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_BackColor.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_BorderStyle.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_CallToolButton.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_Change.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_CheckOnFocusLoss.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_CheckSpellingNow.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_CheckString.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ClearAutoTypePairs.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ClearBaseDictionary.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ClearCustomDictionary.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ShowAboutBox.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ShowAutoTypeDialog.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ShowFileToolButtons.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ShowFontBar.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ShowHTMLinDlgs.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ShowPageSetup.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ShowPrintDialog.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ShowPrintPreview.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ShowRuler.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ShowStatusBar.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ShowTheCaret.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ShowToolBar.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_SpellCheckCancelled.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_SpellCheckDone.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_SpellingError.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_StatusBarCaption.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_StatusBarDisplayItems.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_SuggestCorrections.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_Text.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_TextDOC.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_TextHTML.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_TextRTF.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_TextRTFMemo.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ToolbarLayout.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ToolbuttonClick.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditor_ToolButtonVisible.html - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data029\SpellEditorGroups.html - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data029 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data030 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data031 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data032 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data033 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data034 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data035 - archive CAB
>>>SpellEditorSetup.exe\data035\ChadoSpellEditor.INF - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data035\ChadoSpellEditor.ocx - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data035\ChadoSpell.dll - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data035 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data036 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data037 - archive HTML
>>>SpellEditorSetup.exe\data037\javascript1.2.0 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data037 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data038 - archive HTML
>>>SpellEditorSetup.exe\data038\javascript1.2.0 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data038 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data039 - archive HTML
>>>SpellEditorSetup.exe\data039\javascript.0 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data039 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data040 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data041 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data042 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data043 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data044 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data045 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data046 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data047 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data048 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data049 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data050 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data051 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data052 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data053 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data054 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data055 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data056 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data057 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data058 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data059 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data060 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data061 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data062 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data063 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data064 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data065 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data066 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data067 - archive RTF
>>>SpellEditorSetup.exe\data067\rtf.001 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data067 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data068 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data069 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data070 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data071 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data072 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data073 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data074 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data075 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data076 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data077 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data078 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data079 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data080 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data081 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data082 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data083 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data084 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data085 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data086 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data087 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data088 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data089 - archive HTML
>>>SpellEditorSetup.exe\data089\Script.0 - OK
>>>SpellEditorSetup.exe\data089\Script.1 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data089 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data090 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data091 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data092 - archive RTF
>>>SpellEditorSetup.exe\data092\rtf.001 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data092 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data093 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data094 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data095 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data096 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data097 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data098 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data099 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data100 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data101 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data102 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data103 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data104 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data105 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data106 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data107 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data108 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data109 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data110 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data111 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data112 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data113 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data114 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data115 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data116 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data117 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data118 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data119 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data120 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data121 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data122 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data123 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data124 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data125 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data126 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data127 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data128 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data129 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data130 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data131 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data132 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data133 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data134 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data135 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data136 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data137 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data138 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data139 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data140 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data141 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data142 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data143 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data144 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data145 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data146 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data147 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data148 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data149 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data150 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data151 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data152 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data153 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data154 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data155 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data156 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data157 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data158 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data159 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data160 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data161 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data162 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data163 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data164 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data165 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data166 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data167 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data168 - OK
>>SpellEditorSetup.exe\data169 - OK
>SpellEditorSetup.exe - OK
Scan report for "SpellEditorSetup.exe":
Scanned: 401/400 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:18
Riskware: 0/0 Scan speed: 1327 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 6:41:09


Back to the main report

Put a free download button on your own website

SPELLEDITOR DOWNLOAD

Support SpellEditor, just copy+paste this html: