Full Nod's StopPop report

Scan started at: 04/22/14 18:57:43
spnet.msi - OK
spnet.msi » MSI » Icon._18be6784.exe - OK
spnet.msi » MSI » Icon._294823.exe - OK
spnet.msi » MSI » !CustomAction - OK
spnet.msi » MSI » !Directory - OK
spnet.msi » MSI » !Feature - OK
spnet.msi » MSI » !UIText - OK
spnet.msi » MSI » !Icon - OK
spnet.msi » MSI » !File - OK
spnet.msi » MSI » !Binary - OK
spnet.msi » MSI » !Media - OK
spnet.msi » MSI » !_Columns - OK
spnet.msi » MSI » !Dialog - OK
spnet.msi » MSI » !_Tables - OK
spnet.msi » MSI » !Shortcut - OK
spnet.msi » MSI » !Registry - OK
spnet.msi » MSI » !SelfReg - OK
spnet.msi » MSI » !RemoveFile - OK
spnet.msi » MSI » !Upgrade - OK
spnet.msi » MSI » !Control - OK
spnet.msi » MSI » !Property - OK
spnet.msi » MSI » !TextStyle - OK
spnet.msi » MSI » !RadioButton - OK
spnet.msi » MSI » !_Validation - OK
spnet.msi » MSI » !_StringData - OK
spnet.msi » MSI » !Component - OK
spnet.msi » MSI » !_StringPool - OK
spnet.msi » MSI » !ControlEvent - OK
spnet.msi » MSI » !EventMapping - OK
spnet.msi » MSI » Icon._16496df1.exe - OK
spnet.msi » MSI » Binary.UpFldrBtn - OK
spnet.msi » MSI » Binary.DefBannerBitmap - OK
spnet.msi » MSI » Icon._2cd672ae.exe - OK
spnet.msi » MSI » Icon._4ae13d6c.exe - OK
spnet.msi » MSI » Icon._69525f90.exe - OK
spnet.msi » MSI » Icon._5af141bb.exe - OK
spnet.msi » MSI » !ControlCondition - OK
spnet.msi » MSI » Binary.NewFldrBtn - OK
spnet.msi » MSI » !AdminUISequence - OK
spnet.msi » MSI » !FeatureComponents - OK
spnet.msi » MSI » !ModuleSignature - OK
spnet.msi » MSI » !InstallUISequence - OK
spnet.msi » MSI » !AdminExecuteSequence - OK
spnet.msi » MSI » !InstallExecuteSequence - OK
spnet.msi » MSI » !AdvtExecuteSequence - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _142087CC8EEF5AE779D0F0699E6FEA6A - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _160B069CFB96473280240754FCA1F44E - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _27D474C97F9B4DA38057F3E0373E0733 - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _36C40B19CA8C488D824ABB856C506303 - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _42A0C52AC5274B07B29F411073CFECDC - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _44E7BCF9A9A8458ABB033D1838B1A516 - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _68CA16B2FA604325B248D096D31115BB - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _7A2ACF4AE71F432A85E35DD9D7542137 - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _80083F647E2A471C902D15586D849495 - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /#ITBITS - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /#SYSTEM - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /index.htm - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /gettingstarted.htm - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /overview.htm - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /options.htm - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /configuration.htm - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /using.htm - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /blockedsites.htm - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /allowedsites.htm - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /alloweddomains.htm - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /shareware_license.htm - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /registered_license.htm - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /about.htm - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /registration.htm - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /ordering_information.htm - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /ordering_mail_email.htm - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /pricing.htm - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /Table of Contents.hhc - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /images/StopPop.net Logo.gif - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /images/Tometa-Software-Logo-Main.gif - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /images/icon.gif - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /images/intro.jpg - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /images/menu.gif - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /images/menuoptions.gif - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /images/arrow.gif - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /images/options.gif - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /images/registration_unregistered.gif - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /images/ie3 fade.gif - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /images/ie5 fade.gif - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /images/ie6 fade.gif - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /images/blockedsites.gif - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /images/allowedsites.gif - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /images/alloweddomains.gif - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /images/about_unregistered.gif - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /style/style.css - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /#WINDOWS - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /$OBJINST - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /$FIftiMain - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /#IDXHDR - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /#TOPICS - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /#URLTBL - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /#URLSTR - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8033706A11EE4867B63327B7B6E3E69B » CHM » /#STRINGS - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _812DBA8345124E559DBDCD92B21D6640 - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _81C7F1E499C84614AE3ECFC7CF2FE9AA - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _8BBB79F86CE44A97BACA3BBAEE91384C - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _9111014E197C46A2AC9C21BE47D8FE88 - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _9320F39647B443EBA043EB3E991D0AAC - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _AC7E8544D1BC4185B74CC4FAAC93FE4F - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _CAFA3CC3FD8340D5BBF48DEF0B0292E2 - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _DBF48601C94141D19FC6B146D4EFE77C - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _E1BD9AAC5A934A409D972B7275A1DE0E - OK
spnet.msi » MSI » _6D7D04CA1E7A30991F136CC487BCBD49 » CAB » _F2F36982553C476AB8C77805A5D1D265 - OK
spnet.msi » MSI » [5]SummaryInformation - OK

Scan completed at: 04/22/14 18:57:44
Scan time: 1 sec (0:00:01)
Total: files - 1, objects 116
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

STOPPOP DOWNLOAD

Support StopPop, just copy+paste this html: