Full DR.Web's Sudokumat report

sudokumat.jar - archive ZIP
>sudokumat.jar\META-INF/MANIFEST.MF - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/model/CellValue.class - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/model/ColumnObject.class - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/model/DataObject.class - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/model/DlxField$1.class - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/model/DlxField$CONSTRAINT.class - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/model/DlxField$SOLSTATE.class - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/model/DlxField.class - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/model/FieldState.class - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/model/Level.class - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/model/Levels.class - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/properties/Messages.class - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/ui/AboutPanel$1.class - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/ui/AboutPanel.class - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/ui/AppDefaults$ActiveValue.class - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/ui/AppDefaults$LazyInputMap.class - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/help/sudokumathelp_de_DE.html - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/properties/actions.properties - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/properties/actions_de_DE.properties - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/properties/messages.properties - OK
>sudokumat.jar\com/sudokumat/properties/messages_de_DE.properties - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Anchor.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Annotation.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/BadElementException.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Cell.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Chapter.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/ChapterAutoNumber.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Chunk.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/DocListener.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/DocWriter.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Document.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/DocumentException.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Element.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/ElementListener.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/ElementTags.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/ExceptionConverter.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Font.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/FontFactory.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/FontFactoryImp.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/GreekList.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Header.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/HeaderFooter.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Image.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/ImgCCITT.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/ImgRaw.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/ImgTemplate.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/ImgWMF.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Jpeg.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/List.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/ListItem.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/MPL-1.1.txt - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/MarkedObject.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/MarkedSection.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Meta.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/PageSize.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Paragraph.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Phrase.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Rectangle.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/RomanList.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Row.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Section.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/SimpleCell.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/SimpleTable.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/SpecialSymbol.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/SplitCharacter.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Table.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/TextElementArray.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/Utilities.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/ZapfDingbatsList.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/ZapfDingbatsNumberList.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/lgpl.txt - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/BadPdfFormatException.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/BaseFont$StreamFont.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/BaseFont.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/BidiLine.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/ByteBuffer.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/CJKFont.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/ColumnText.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/DocumentFont.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/ExtendedColor.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/ExtraEncoding.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/FontDetails.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/GlyphList.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/GrayColor.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/IntHashtable$Entry.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/IntHashtable$IntHashtableIterator.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/IntHashtable.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/OutputStreamCounter.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/OutputStreamEncryption.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PRIndirectReference.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PRStream.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PageResources.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfAcroForm.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfAction.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfAnnotation.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfAppearance.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfArray.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfBoolean.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfChunk.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfContentByte$GraphicState.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfContentByte.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfContents.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfDate.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfDestination.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfDictionary.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfDocument$1.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfDocument$Indentation.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfDocument$PdfCatalog.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfDocument$PdfInfo.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfDocument$RenderingContext.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfDocument.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfEncodings$1.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfEncodings$Cp437Conversion.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfEncodings$SymbolConversion.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfEncodings$SymbolTTConversion.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfEncodings$WingdingsConversion.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfEncodings.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfEncryption.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfException.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfFont.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfFormField.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfGState.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfGraphics2D$1.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfGraphics2D$fakeComponent.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfGraphics2D.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfICCBased.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfImage.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfIndirectObject.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfIndirectReference.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfLine.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfLiteral.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfName.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfNameTree.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfNull.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfNumber.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfNumberTree.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfOCG.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfOCProperties.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfObject.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfOutline.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfPCell.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfPCellEvent.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfPRow.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfPSXObject.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfPTable.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfPTableEvent.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfPage.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfPageElement.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfPageEvent.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfPageEventHelper.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfPageLabels.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfPages.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfPattern.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfPatternPainter.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfPrinterGraphics2D.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfReader$1.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfReader$PageRefs.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfReader.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfReaderInstance.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfRectangle.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfResources.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfStream.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfString.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfTable.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfTemplate.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfWriter$PdfBody$PdfCrossReference.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfWriter$PdfBody.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfWriter$PdfTrailer.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfWriter.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/PdfXConformanceException.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/RandomAccessFileOrArray.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/TrueTypeFont$FontHeader.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/TrueTypeFont$HorizontalHeader.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/TrueTypeFont$WindowsMetrics.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/TrueTypeFont.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/TrueTypeFontSubSet.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/TrueTypeFontUnicode.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/Type1Font.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/collection/PdfCollection.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/collection/PdfCollectionField.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/collection/PdfCollectionItem.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/collection/PdfCollectionSchema.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/collection/PdfCollectionSort.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/fonts/Courier.afm - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/fonts/FontsResourceAnchor.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/fonts/Helvetica-Bold.afm - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/fonts/Helvetica.afm - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/fonts/glyphlist.txt - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/interfaces/PdfAnnotations.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/interfaces/PdfDocumentActions.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/interfaces/PdfEncryptionSettings.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/interfaces/PdfPageActions.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/interfaces/PdfRunDirection.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/interfaces/PdfVersion.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/interfaces/PdfViewerPreferences.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/interfaces/PdfXConformance.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/internal/PdfAnnotationsImp.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/internal/PdfVersionImp.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/internal/PdfViewerPreferencesImp.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/pdf/internal/PdfXConformanceImp.class - OK
>sudokumat.jar\com/lowagie/text/xml/xmp/XmpWriter.class - OK
sudokumat.jar - OK
Scan report for "sudokumat.jar":
Scanned: 298/297 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:16
Riskware: 0/0 Scan speed: 135 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 14:26:42


Back to the main report

Put a free download button on your own website

SUDOKUMAT DOWNLOAD

Support Sudokumat, just copy+paste this html: