Full Nod's Super Audio Converter report

Scan started at: 11/13/12 15:35:44
sacsetup.zip - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » setup.data - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » files.info - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » file0000.bin - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.exe - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\dat\mp3dec.dat - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\dat\in_vqf.dat - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\dat\vqfdec.dat - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\dat\wavdec.dat - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\dat\visdec.dat - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\dat\wmadec.dat - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sndrv.dat - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\Wmadrv.dat - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\CMExt.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\tvqenc.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\tvqdec.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /#ITBITS - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /Table of Contents.hhc - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /descript.htm - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /RecordSetting.htm - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /Howtostart.htm - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /skin.htm - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /register.htm - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /license.htm - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /contact.htm - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /mp3recorder.jpg - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /ball.gif - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /recordoption.jpg - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /skin.png - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /orangearrow.gif - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /$OBJINST - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /#TOPICS - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /#URLTBL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /#URLSTR - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\sar.chm » CHM » /#STRINGS - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\allcon.dat - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » asfsipc.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » BlackBox.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » dcsetup.exe - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » dcsetup.exe » CAB » drmclien.cat - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » dcsetup.exe » CAB » DRMClien.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » dcsetup.exe » CAB » drmclien.inf - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » dcsetup.exe » CAB » wminf.exe - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » dcsetup.exe » CAB » ADVPACK.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » dcsetup.exe » CAB » W95INF32.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » dcsetup.exe » CAB » W95INF16.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » drmstor.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » drmv2clt.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » l3codeca.acm - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » LAPRXY.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » logagent.exe - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » msaud32.acm - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » msdmo.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » msnetobj.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » MSVCRT.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » npwmsdrm.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » sl_anet.acm - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » wmad.exe - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » wmad.exe » CAB » wmad.cat - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » wmad.exe » CAB » wmad.inf - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » wmad.exe » CAB » WMADMOD.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » wmad.exe » CAB » wminf.exe - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » wmad.exe » CAB » ADVPACK.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » wmad.exe » CAB » W95INF32.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » wmad.exe » CAB » W95INF16.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » WMADMOE.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » WMASF.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » WMFADist.inf - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » wmidx.ocx - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » WMNetMgr.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » WMStream.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » WMVCORE.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » _wmanscp.exe - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » ADVPACK.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » W95INF32.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » ASPack v2.001 » CAB » W95INF16.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » asfsipc.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » BlackBox.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » dcsetup.exe - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » dcsetup.exe » CAB » drmclien.cat - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » dcsetup.exe » CAB » DRMClien.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » dcsetup.exe » CAB » drmclien.inf - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » dcsetup.exe » CAB » wminf.exe - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » dcsetup.exe » CAB » ADVPACK.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » dcsetup.exe » CAB » W95INF32.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » dcsetup.exe » CAB » W95INF16.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » drmstor.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » drmv2clt.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » l3codeca.acm - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » LAPRXY.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » logagent.exe - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » msaud32.acm - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » msdmo.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » msnetobj.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » MSVCRT.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » npwmsdrm.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » sl_anet.acm - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » wmad.exe - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » wmad.exe » CAB » wmad.cat - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » wmad.exe » CAB » wmad.inf - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » wmad.exe » CAB » WMADMOD.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » wmad.exe » CAB » wminf.exe - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » wmad.exe » CAB » ADVPACK.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » wmad.exe » CAB » W95INF32.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » wmad.exe » CAB » W95INF16.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » WMADMOE.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » WMASF.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » WMFADist.inf - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » wmidx.ocx - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » WMNetMgr.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » WMStream.dll - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » WMVCORE.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » _wmanscp.exe - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » ADVPACK.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » W95INF32.DLL - OK
sacsetup.zip » ZIP » sacsetup.exe » INNO » {app}\WMFADist.exe » CAB » W95INF16.DLL - OK

Scan completed at: 11/13/12 15:35:54
Scan time: 10 sec (0:00:10)
Total: files - 1, objects 122
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

SUPER AUDIO CONVERTER DOWNLOAD

Support Super Audio Converter, just copy+paste this html: