Full DR.Web's Super Cubes report

supercubes.exe - archive CAB
>supercubes.exe\setup.exe - archive INNO SETUP
>>supercubes.exe\setup.exe\Script0.bin - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\Script1.bin - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\Script2.bin - archive BINARYRES
>>>supercubes.exe\setup.exe\Script2.bin\data001 - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\Script2.bin - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\Install_Script.iss - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\0.object - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\1.object - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\Embedded_Setup.exe - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\D3DX8ab.dll - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\debug.txt packed by BINARY PACKAGE
>>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\debug.txt - archive BINARYRES
>>>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\debug.txt\data001 - OK
>>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\debug.txt - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Homepage.url - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\ImxEx.dll - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\License.txt - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\readme.html - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\REGISTER.URL - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\SuperCubes.exe - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\ts.ico - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Data\bonusfigures.dat - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Data\bundle.dat - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Data\font.dat - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Data\font.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Data\font1.dat - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Data\font1.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Data\levels.dat - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Data\menu.dat - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\background.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\bonuslight.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\cursor.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\cursor1.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\dot1.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\dot2.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\dot3.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\effect1.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\effect2.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\effect3.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\effect4.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\effect5.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\effect6.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\floor.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\gameover.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\help.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\line.bmp - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\line.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\lineleft.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\linemask.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\lineright.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\loading.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menufone.JPG - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\nag.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\newlevel.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\plugbonus.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\wall1.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\wall2.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\wall3.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\wall4.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\arcade.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\arcade_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\cancel.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\cancel_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\exit.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\exit_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\game1.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\game1_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\game2.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\game2_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\game3.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\game3_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\getfullversion.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\getfullversion_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\hiscores.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\hiscores_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\hiscores_header.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\load.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\mainmenu.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\mainmenu_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\mainmenu_header.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\maybelater.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\maybelater_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\newgame.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\newgame_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\newgame_header.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\next.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\next_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\no.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\normal.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\normal_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\no_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\ok.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\ok_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\options.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\options_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\options_cubics.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\options_cubics_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\options_cubics_left.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\options_cubics_right.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\options_header.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\options_music.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\options_music_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\options_music_left.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\options_music_right.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\options_sounds.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\options_sounds_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\options_sounds_left.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\options_sounds_right.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\prev.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\prev_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\return.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\return_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\save.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\showhelp.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\showhelp_check.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\volume.bmp - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\yes.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\menu\yes_act.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex0.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex1.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex10.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex11.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex12.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex13.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex14.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex15.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex16.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex17.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex2.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex3.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex4.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex5.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex6.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex7.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex8.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin1\tex9.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin2\tex0.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin2\tex1.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin2\tex10.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin2\tex11.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin2\tex12.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin2\tex13.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin2\tex14.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin2\tex15.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin2\tex16.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin2\tex2.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin2\tex3.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin2\tex4.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin2\tex5.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin2\tex6.tga - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin3\tex0.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin3\tex1.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin3\tex10.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin3\tex11.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin3\tex12.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin3\tex13.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin3\tex14.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin3\tex15.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin3\tex16.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin3\tex2.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin3\tex3.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin3\tex4.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin3\tex5.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin3\tex6.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin4\tex0.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin4\tex1.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin4\tex10.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin4\tex11.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin4\tex12.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin4\tex13.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin4\tex14.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin4\tex15.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin4\tex16.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin4\tex2.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin4\tex3.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin4\tex4.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin4\tex5.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin4\tex6.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin5\tex0.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin5\tex1.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin5\tex10.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin5\tex11.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin5\tex12.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin5\tex13.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin5\tex14.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin5\tex15.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin5\tex16.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin5\tex2.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin5\tex3.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin5\tex4.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin5\tex5.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Skin5\tex6.TGA - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Tutorial\tut1.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Tutorial\tut2.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Tutorial\tut3.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Tutorial\tut4.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Tutorial\tut5.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Tutorial\tut6.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Tutorial\tut7.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Tutorial\tut8.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Images\Tutorial\tut9.jpg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Music\menu.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Music\menu1.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Music\menu2.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Music\theme1.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Music\theme2.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\BonusLevel.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\BonusLevelDone.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\Colorize.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\ExplodeBomb.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\FigureDone.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\FlyingBy.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\GameOver.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\MenuEnter.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\MenuEsc.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\MenuKey.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\MenuMove.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\Message.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\MoveBomb.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\MoveCube.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\Moved.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\NewLevel.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\NewTurn.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\SelectCube.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\Selected.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\Shot.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\ShowBonus.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\TimeUp.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\vDouble.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\vExcellent.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\vQuadro.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\vSuperCubes.ogg - OK
>>supercubes.exe\setup.exe\{app}\Sounds\vTriple.ogg - OK
>supercubes.exe\setup.exe - OK
supercubes.exe - OK
Scan report for "supercubes.exe":
Scanned: 232/231 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:12
Riskware: 0/0 Scan speed: 5113 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 4:27:03


Back to the main report

Put a free download button on your own website

SUPER CUBES DOWNLOAD

Support Super Cubes, just copy+paste this html: