Full Nod's Trellian ImageMapper report

Scan started at: 04/23/14 05:58:29
ImageMapper.exe - OK
ImageMapper.exe » INNO » setup.data - OK
ImageMapper.exe » INNO » files.info - OK
ImageMapper.exe » INNO » file0000.bin - OK
ImageMapper.exe » INNO » {app}\ImageMapper.exe - OK
ImageMapper.exe » INNO » {app}\Setup.bmp - OK
ImageMapper.exe » INNO » {app}\Demo.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {app}\demo.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {app}\Services.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » setup.data - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » files.info - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » file0000.bin - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\LiveUpgrade v2.0\about.bmp - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\LiveUpgrade v2.0\Upgrade.exe - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\LiveUpgrade v2.0\Upgrade.exe.manifest - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\LiveUpgrade v2.0\help.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\LiveUpgrade v2.0\history.txt - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\LiveUpgrade v2.0\TrellianDialogs.dll - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /#ITBITS - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /Table of Contents.hhc - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /appendix.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch1license.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch1overview.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch1support.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch1upgrades.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch2.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch2beforestarting.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch2upgrade.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch3interface.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch3language.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch3proxy.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch4buttons.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch2upgradeall.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch3.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch4.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /lu.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch4filemenu.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch4optionsmenu.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch4helpmenu.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /trellian.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch1upgrade.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch2main.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch2upgradeprogram.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch4plus.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch4minus.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch4component.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch4tick.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch4greydot.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch4clock.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch3language.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch3proxy.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch4buttons.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch2upgradeall.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /ch2upgrading.png - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /$OBJINST - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /#TOPICS - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /#URLTBL - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /#URLSTR - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {pf}\TRELLIAN\Manuals\LiveUpgrade2.chm » CHM » /#STRINGS - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\lang_b5.dat - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\lang_cn.dat - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\lang_cz.dat - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\lang_de.dat - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\lang_dk.dat - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\lang_fi.dat - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\lang_fr.dat - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\lang_gr.dat - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\lang_it.dat - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\lang_jo.dat - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\lang_jp.dat - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\lang_kr.dat - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\lang_nl.dat - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\lang_pt.dat - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\lang_se.dat - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\lang_sp.dat - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\help_b5.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\help_cn.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\help_cz.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\help_de.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\help_fr.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\help_gr.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\help_it.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\help_jo.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\help_jp.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\help_kr.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\help_nl.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\help_pt.htm - OK
ImageMapper.exe » INNO » {tmp}\__LiveUpgrade2.exe » INNO » {app}\lang\help_se.htm - OK

Scan completed at: 04/23/14 05:58:30
Scan time: 1 sec (0:00:01)
Total: files - 1, objects 98
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

TRELLIAN IMAGEMAPPER DOWNLOAD

Support Trellian ImageMapper, just copy+paste this html: