Full Nod's VISCOM Video Edit Converter Gold report

Scan started at: 04/24/14 07:37:16
convertergold.exe - OK
convertergold.exe » INNO » setup.data - OK
convertergold.exe » INNO » files.info - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\msvcr71.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\MFC71.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\msvcp71.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » blackbox.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » control.xml - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » drm.cat - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » drm.inf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » DRMClien.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » DrmStor.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » drmv2clt.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » fhg.inf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » l3codeca.acm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » LAPRXY.DLL - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » logagent.exe - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » MP43DMOD.DLL - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » MP4SDMOD.DLL - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » MPG4DMOD.DLL - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » msdmo.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » msnetobj.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » npdrmv2.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » npdrmv2.zip - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » NPWMSDrm.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » qasf.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » setup_wm.exe - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMADMOD.DLL - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMADMOE.DLL - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMASF.DLL - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMFSDK.cat - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMFSDK.inf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » wmidx.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMNetMgr.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMSDMOD.DLL - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMSDMOE2.DLL - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMSPDMOD.DLL - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMSPDMOE.DLL - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMVCORE.DLL - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMVDMOD.DLL - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMVDMOE2.DLL - OK
convertergold.exe » INNO » {sys}\WMM2FXA.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\ViscomsoftConverter.exe - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\viscomsplitter.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\viscommpgadec.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\viscommpgdec.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\VideoEdit.ocx - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\viscomwave.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /#ITBITS - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Table of Contents.hhc - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/avi.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/convertavi.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/convertvcd.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/convertwmv.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/convertwmvcustom.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/features.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/main.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/mainarea.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/merge2video.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/wmv.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/faq.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/Introd.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/purchase.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/technicalsupport.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/systemreq.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/mov.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/rmvb.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/iPod.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/PSP.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/audio.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/convertmov.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/convertrmvb.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/convertipod.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/convertpsp.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/convertaudio.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/addlogovcd.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/addtextvcd.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/addbannertext.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/videoeditproicon.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/outputavi.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/vcd1.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/vcd2.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/saveu.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/advwmvsetting.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /videoeditconvertergoldfullscreen.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/idbstart.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/stretchmode.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/addbutton.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/merge1.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/merge2.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/outputwmv.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/outputmov.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/outputrm.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/outputiPod.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/outputPSP.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/outputmp3.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/outputwav.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/outputwma.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/overlayimage1.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/overlaytext1.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /Help/scrolltext.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /$OBJINST - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /#TOPICS - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /#URLTBL - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /#URLSTR - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\HELP\videoeditconvertergold.chm » CHM » /#STRINGS - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\AnimatedTutorials.htm - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\CutVideo.html - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\CutVideo.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\CutVideo.swf » CWS » file.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\Effect.html - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\Effect.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\Effect.swf » CWS » file.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\ExtractAudio.html - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\ExtractAudio.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\ExtractAudio.swf » CWS » file.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\MergeVideo.html - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\MergeVideo.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\MergeVideo.swf » CWS » file.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\overlayimage.html - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\overlayimage.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\overlayimage.swf » CWS » file.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\overlaytext.html - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\overlaytext.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\overlaytext.swf » CWS » file.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\psp2.html - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\psp2.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\psp2.swf » CWS » file.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\transferPSP.html - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\transferPSP.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\transferPSP.swf » CWS » file.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\videoeditconvertergold.html - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\videoeditconvertergold.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\videoeditconvertergold.swf » CWS » file.swf - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\animatedtutorials\videoeditproicon.bmp - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\pncrt.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\100% Quality Download (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\128k Dual ISDN.rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\12k Substream for 28k Dial-up.rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\150k LAN.rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\16k Substream for 28k Dial-up.rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\1M Download (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\1M Multichannel (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\1M Surround Stereo (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\256k DSL or Cable.rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\26k Substream for 56k Dial-up.rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\28k Dial-up.rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\2M Download (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\2M Multichannel (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\2M Surround Stereo (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\350k Download (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\350k Multichannel (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\350k Surround Stereo (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\384k DSL or Cable.rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\450k Download (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\450k Multichannel (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\450k Surround Stereo (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\512k DSL or Cable.rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\56k Dial-up.rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\5M Download (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\5M Multichannel (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\5M Surround Stereo (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\64k Single ISDN.rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\70% Quality Download (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\750k Download (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\750k Multichannel (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\750k Surround Stereo (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\768k DSL or Cable.rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\80% Quality Download (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\90% Quality Download (VBR).rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\General Mobile Local Playback.rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\General Mobile Streaming.rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\Lossless Audio.rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\audiences\PocketPC Local Playback.rpad - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\codecs\colorcvt.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\codecs\cook.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\codecs\erv3.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\codecs\erv4.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\codecs\ralf.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\codecs\sipr.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\common\rembrdcst.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\plugins\hxsdp.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\plugins\rmwrtr.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\plugins\smplfsys.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\audiodelaycomp.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\audiofmtconverter.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\audiolimiter.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\audiolosslesscodec.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\audiometer.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\audioresampler.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\avireader.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\capture.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\dsreader.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\encsession.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\eventpack.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\log.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\logobserverfile.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\mediasink.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\movreader.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\mpeg4audiopacketizer.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\qtreader.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\rbsbroadcast.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\rmme3260.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\rmsessionformat.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\rmto3260.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\rmwriter.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\rnaudiocodec.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\rnaudiopacketizer.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\rnvideocodec.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\videocolorconverter.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\videodupframedropper.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\videolumaadj.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\videonoisefilter.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\videoprogressive.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\videoresizer.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\rmdll\tools\wavreader.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\profile.prx - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\videotrans.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\videoformat.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\videocore.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\viscommpgenc.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\viscomdata1.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\viscomdata2.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\viscomflashenc.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\viscom3gpenc.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\viscomflvdec.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\viscomaudioencoder.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {sys}\lame_enc.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\imgscaler.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\img_utils.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\viscomrmencoder.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\WMVProfileEditor.ocx - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\viscomqtenc.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\viscomtran.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\demo1.jpg - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\demo2.jpg - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\viscomqtde.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\gdiplus.dll - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\website.url - OK
convertergold.exe » INNO » {app}\license.doc - OK
convertergold.exe » INNO » script_raw.data - OK
convertergold.exe » INNO » script.pas - OK
convertergold.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK

Scan completed at: 04/24/14 07:37:28
Scan time: 12 sec (0:00:12)
Total: files - 1, objects 244
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

VISCOM VIDEO EDIT CONVERTER GOLD DOWNLOAD

Support VISCOM Video Edit Converter Gold, just copy+paste this html: