Full DR.Web's VMProtect report

C:TempVMProtectSetup.exe - archive BINARYRES
>C:TempVMProtectSetup.exedata002 - archive INNO SETUP
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002Script0.bin - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002Script1.bin - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002Script2.bin - archive BINARYRES
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002Script2.bindata001 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002Script2.bindata002 - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002Script2.bin - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002Script3.bin - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002Install_Script.iss - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata0020.object - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002Embedded_Setup.exe - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata0020.file packed by PESTUB
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata0020.file packed by FLY-CODE
>>>>C:TempVMProtectSetup.exedata0020.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata0021.file packed by PESTUB
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata0021.file packed by FLY-CODE
>>>>C:TempVMProtectSetup.exedata0021.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata0022.file packed by FLY-CODE
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata0022.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata0023.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata0024.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata0025.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata0026.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata0027.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata0028.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata0029.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00210.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00211.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00212.file - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00280.filescript_functions.htm - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00280.filesdk_functions.htm - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00280.filesoftware_protection.htm - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00280.fileTable of Contents.hhc - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00280.fileterms.htm - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00280.fileuse_map_file.htm - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00280.fileuse_markers.htm - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00280.filewatermarks.htm - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00280.filewatermarks_search.htm - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00280.filewatermarks_setup.htm - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00280.filework.htm - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00280.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00281.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00282.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00283.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00284.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00285.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00286.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00287.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00288.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00289.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00290.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00291.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00292.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00293.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00294.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00295.file - archive AR
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00295.file/ - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00295.fileKeyGen32.dll__IMPORT_DESCRIPTOR_KeyGen32 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00295.fileKeyGen32.dll__NULL_IMPORT_DESCRIPTOR - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00295.fileKeyGen32.dllKeyGen32_NULL_THUNK_DATA - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00295.fileKeyGen32.dll__imp_?VMProtectGenerateSerialNumber@@YG?AW4VMProtectErrors@@PAUVMProtectProductInfo@@PAUVMProtectSerialNumberInfo@@PAPAD@Z - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00295.fileKeyGen32.dll__imp_?VMProtectFreeSerialNumberMemory@@YGXPAD@Z - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00295.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00296.file - archive AR
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00296.file/ - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00296.fileKeyGen64.dll__IMPORT_DESCRIPTOR_KeyGen64 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00296.fileKeyGen64.dll__NULL_IMPORT_DESCRIPTOR - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00296.fileKeyGen64.dllKeyGen64_NULL_THUNK_DATA - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00296.fileKeyGen64.dll__imp_?VMProtectGenerateSerialNumber@@YA?AW4VMProtectErrors@@PEAUVMProtectProductInfo@@PEAUVMProtectSerialNumberInfo@@PEAPEAD@Z - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata00296.fileKeyGen64.dll__imp_?VMProtectFreeSerialNumberMemory@@YAXPEAD@Z - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00296.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00297.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00298.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata00299.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002100.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002101.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002102.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002103.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002104.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002105.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002106.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002107.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002108.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002109.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002110.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002111.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002112.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002113.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002114.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002115.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002116.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002117.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002118.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002119.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002120.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002121.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002122.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002123.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002124.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002125.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002126.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002127.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002128.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002129.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002130.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002131.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002132.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002133.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002134.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002135.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002136.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002137.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002138.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002139.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002140.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002141.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002142.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file - archive AR
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file/ - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file// - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__IMPORT_DESCRIPTOR_VMProtectSDK32 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__NULL_IMPORT_DESCRIPTOR - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0VMProtectSDK32_NULL_THUNK_DATA - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectBegin@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectBeginVirtualization@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectBeginMutation@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectBeginUltra@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectBeginVirtualizationLockByKey@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectBeginUltraLockByKey@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectEnd@0 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectIsDebuggerPresent@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectIsVirtualMachinePresent@0 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectIsValidImageCRC@0 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectDecryptStringA@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectDecryptStringW@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectFreeString@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectSetSerialNumber@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectGetSerialNumberState@0 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectGetSerialNumberData@8 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectGetCurrentHWID@8 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectActivateLicense@12 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectDeactivateLicense@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectGetOfflineActivationString@12 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file0__imp__VMProtectGetOfflineDeactivationString@12 - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002143.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002144.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002145.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002146.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002147.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002148.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file - archive AR
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file/ - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file// - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file0__IMPORT_DESCRIPTOR_VMProtectDDK32 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file0__NULL_IMPORT_DESCRIPTOR - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file0VMProtectDDK32_NULL_THUNK_DATA - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file0__imp__VMProtectBegin@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file0__imp__VMProtectBeginVirtualization@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file0__imp__VMProtectBeginMutation@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file0__imp__VMProtectBeginUltra@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file0__imp__VMProtectEnd@0 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file0__imp__VMProtectIsDebuggerPresent@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file0__imp__VMProtectIsVirtualMachinePresent@0 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file0__imp__VMProtectIsValidImageCRC@0 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file0__imp__VMProtectDecryptStringA@4 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file0__imp__VMProtectDecryptStringW@4 - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002149.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file - archive AR
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file/ - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file// - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file0__IMPORT_DESCRIPTOR_VMProtectDDK64 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file0__NULL_IMPORT_DESCRIPTOR - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file0VMProtectDDK64_NULL_THUNK_DATA - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file0__imp_VMProtectBegin - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file0__imp_VMProtectBeginVirtualization - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file0__imp_VMProtectBeginMutation - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file0__imp_VMProtectBeginUltra - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file0__imp_VMProtectEnd - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file0__imp_VMProtectIsDebuggerPresent - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file0__imp_VMProtectIsVirtualMachinePresent - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file0__imp_VMProtectIsValidImageCRC - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file0__imp_VMProtectDecryptStringA - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file0__imp_VMProtectDecryptStringW - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002150.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file - archive AR
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file/ - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file// - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__IMPORT_DESCRIPTOR_VMProtectSDK64 - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__NULL_IMPORT_DESCRIPTOR - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0VMProtectSDK64_NULL_THUNK_DATA - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectBegin - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectBeginVirtualization - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectBeginMutation - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectBeginUltra - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectBeginVirtualizationLockByKey - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectBeginUltraLockByKey - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectEnd - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectIsDebuggerPresent - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectIsVirtualMachinePresent - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectIsValidImageCRC - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectDecryptStringA - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectDecryptStringW - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectFreeString - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectSetSerialNumber - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectGetSerialNumberState - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectGetSerialNumberData - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectGetCurrentHWID - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectActivateLicense - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectDeactivateLicense - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectGetOfflineActivationString - OK
>>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file0__imp_VMProtectGetOfflineDeactivationString - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002151.file - OK
>>C:TempVMProtectSetup.exedata002152.file - OK
>C:TempVMProtectSetup.exedata002 - OK
C:TempVMProtectSetup.exe - OK
Scan report for "C:TempVMProtectSetup.exe":
Scanned: 554/553 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:41
Riskware: 0/0 Scan speed: 1143 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 23:42:12


Back to the main report

Put a free download button on your own website

VMPROTECT DOWNLOAD

Support VMProtect, just copy+paste this html: