Full AVP's Valentina Office Server report

Objects to scan:
"vserver_office_4_win.exe" Enable=Yes Recursive=No
------------------
Scan_Objects$94599 running 50%
vserver_office_4_win.exe archive Inno
vserver_office_4_win.exe//exe//data0032.res - OK
vserver_office_4_win.exe//exe//data0033.res - OK
vserver_office_4_win.exe//exe//data0034.res - OK
vserver_office_4_win.exe//exe//data0035.res - OK
vserver_office_4_win.exe//exe - OK
vserver_office_4_win.exe//script - OK
vserver_office_4_win.exe//data0000 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0001 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0002 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0003 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0004 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0005 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0006 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0007 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0008 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0009 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0010 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0011 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0012 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0013 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0014 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0015 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016 archive Embedded
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour_CustomActions.dll - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//background.bmp - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//LogoTopPanel.bmp - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Change.bmp - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Repair.bmp - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Remove.bmp - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//ParentFolder.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//NewFolder.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Folder4bpp.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Folder8bpp.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Question4bpp.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Question8bpp.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Warning4bpp.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Warning8bpp.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//WindowsInstaller4bpp.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//WindowsInstaller8bpp.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//WixFirewallCA - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//RichText.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab archive CAB
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_da.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_de.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_en.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_en_GB.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_es.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_fi.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_fr.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_it.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_ja.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_ko.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_nb.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_nl.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_pl.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_pt.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_pt_PT.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_ru.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_sv.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_zh_CN.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_zh_TW.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.exe - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar archive ZIP
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//META-INF/MANIFEST.MF - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/AppleBrowser.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/AppleDNSRecord.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/AppleDNSSD.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/AppleDNSSDException.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/AppleDomainEnum.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/AppleQuery.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/AppleRecordRegistrar.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/AppleRegistration.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/AppleResolver.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/AppleService.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/BaseListener.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/BrowseListener.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/DNSRecord.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/DNSSD.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/DNSSDException.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/DNSSDRecordRegistrar.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/DNSSDRegistration.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/DNSSDService.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/DomainListener.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/QueryListener.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/RegisterListener.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/RegisterRecordListener.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/ResolveListener.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar//com/apple/dnssd/TXTRecord.class - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dns_sd.jar - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dnssd.dll - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//dnssdX.dll - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//jdns_sd.dll - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//mdnsNSP.dll - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab//mDNSResponder.exe - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016//Bonjour.cab - OK
vserver_office_4_win.exe//data0016 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017 archive Embedded
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour_CustomActions.dll - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//background.bmp - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//LogoTopPanel.bmp - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Change.bmp - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Repair.bmp - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Remove.bmp - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//ParentFolder.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//NewFolder.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Folder4bpp.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Folder8bpp.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Question4bpp.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Question8bpp.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Warning4bpp.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Warning8bpp.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//WindowsInstaller4bpp.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//WindowsInstaller8bpp.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//WixFirewallCA - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//RichText.ico - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab archive CAB
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_da.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_de.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_en.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_en_GB.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_es.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_fi.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_fr.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_it.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_ja.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_ko.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_nb.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_nl.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_pl.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_pt.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_pt_PT.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_ru.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_sv.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_zh_CN.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//Bonjour.Resources_zh_TW.lproj_AboutBonjour.rtf - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//dns_sd.exe - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//dns_sd.jar - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//dns_sd64.exe - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//dnssd.dll - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//dnssd64.dll - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//dnssdX.dll - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//dnssdX64.dll - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//jdns_sd.dll - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//jdns_sd64.dll - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//mdnsNSP.dll - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//mdnsNSP64.dll - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab//mDNSResponder.exe - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017//Bonjour.cab - OK
vserver_office_4_win.exe//data0017 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0018 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0019 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0020 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0021 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0022 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0023 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0024 - OK
vserver_office_4_win.exe//data0025 - OK
vserver_office_4_win.exe//#//data0032.res - OK
vserver_office_4_win.exe//#//data0033.res - OK
vserver_office_4_win.exe//#//data0034.res - OK
vserver_office_4_win.exe//#//data0035.res - OK
vserver_office_4_win.exe//# - OK
vserver_office_4_win.exe//# - OK
vserver_office_4_win.exe//# - OK
vserver_office_4_win.exe - OK
Scan_Objects$94599 completed
--- Statistics ---
Time Start: 2011-04-16 22:40:52
Time Finish: 2011-04-16 22:41:02
Completion: 100%
Processed objects: 162
Total detected: 0
Detected exact: 0
Suspicions: 0
Treats detected: 0
Untreated: 0
Disinfected: 0
Quarantined: 0
Deleted: 0
Skipped: 0
Archived: 6
Packed: 0
Password protected: 0
Corrupted: 0
Errors: 0
Last object:
------------------

Back to the main report

Put a free download button on your own website

VALENTINA OFFICE SERVER DOWNLOAD

Support Valentina Office Server, just copy+paste this html: