Full Nod's Verbe report

Scan started at: 05/23/14 21:50:08
VERBE.exe - OK
VERBE.exe » INNO » setup.data - OK
VERBE.exe » INNO » files.info - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe32.exe - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe01.Dat - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\lisezmoi.wri - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.hlp - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /#ITBITS - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Sommaire.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Presentation.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Utilisation.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Consulter.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ChoixMorphologique.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Conjugaison.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Quitter.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Menus.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Tests.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /TGrouper.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /TIdentifier.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /TConjuguer.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /OptionsTests.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /OptionsCl.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /OptionsId.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /OptionsCn.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Tpc_0010.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Tpc_0011.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Tpc_0012.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Tpc_0013.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Intransitif.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Defectif.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Impersonnel.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Auxiliaire.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Transitif.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Mode.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Temps.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /TpSimples.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /TpComposes.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Groupe.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Personnes.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Voix.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /DesInd.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /DesSub.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /DesImp.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /DesCnd.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /VoixActive.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /VoixPassive.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /VoixPronominale.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Glossaire.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /VerbeGrp1.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /VerbeGrp2.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /VerbeGrp3.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /BaseVerbal.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ParticulariteGrp1.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Desinences.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /CaracteresSpeciaux.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /OptionsDeRecherche.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /RechercheDeVerbe.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /SearchInfbyDes.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /FormeHomographe.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Enregistrement.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /OptGroupeVerbe.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /OptCnjPersonne.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /OptIdModeTemps.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /OptIdPersonne.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /OptCnjModeTemps.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Verbe.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /AuxiliaireSemi.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /AccordVerbeSujet.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /AccordEnPersonneAvecPlusieursSujets.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /AccordAvecPlusieursSujets.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /AccordAvecUnSeulSujet.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /AccordAvecLeSujetQui.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /AccordParticipePasse.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Preferences.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Commande.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /FormeNegative.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Tpc_0044.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Tpc_0045.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /DeBricEtDeBroc.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /FormeInterrogative.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /FormeInterroNegative.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ConjugaisonTP.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ConjugaisonMD.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ChoixForme.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ConjugaisonGBL.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /GenreOrdrePronom.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /AffichageCaracteristique.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ChoixVoix.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ChoixAux.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /OptListeVerbe.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /FrequenceVerbe.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /RectifOrtho1990.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ConstructionDuVerbe.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Preposition.htm - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Verbe.hhc - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /Verbe.hhk - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /jumelle1.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /listea-z1.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /zoomin1.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /helpindex1.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /exit24.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /btncorriger.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /btnautre.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /btnsolution.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /btnaide.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /btnoptions.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /btnquitter.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /btnvalider.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /btnannuler.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /btnEffacer.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /btnrechercher.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /btnconjuguer.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /btndetails.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /btnquitter1.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /check_1.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /bbok_1.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /bbcancel_1.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /negative.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /interrogative.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /interroneg.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /genrepr1.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ordredes.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ModeInd24.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ModeSub24.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ModeCnd24.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ModeImp24.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ModePar24.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ModeInf24.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /affirmative.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /InfoVerbe24-1.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /voixac24.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /voixpa24.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /voixpr24.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /auxavoir24.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /auxetre24.gif - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /ChmViewVerbestyles.css - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /#IVB - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /#TOPICS - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /#URLTBL - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /#URLSTR - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe.chm » CHM » /#STRINGS - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\Verbe00.dat - OK
VERBE.exe » INNO » {app}\File_id.diz - OK

Scan completed at: 05/23/14 21:50:09
Scan time: 1 sec (0:00:01)
Total: files - 1, objects 151
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

VERBE DOWNLOAD

Support Verbe, just copy+paste this html: