Full DR.Web's VidSplitter report

vidsplitter.exe - archive BINARYRES
>vidsplitter.exe\data002 - archive INNO SETUP
>>vidsplitter.exe\data002\Script0.bin - OK
>>vidsplitter.exe\data002\Script1.bin - OK
>>vidsplitter.exe\data002\Install_Script.iss - OK
>>vidsplitter.exe\data002\0.object - OK
>>vidsplitter.exe\data002\1.object - OK
>>vidsplitter.exe\data002\Embedded_Setup.exe - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\VidSplitter.exe packed by ASPROTECT
>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\VidSplitter.exe - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\MediaEngine.dll packed by ASPROTECT
>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\MediaEngine.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\MediaSettings.dll packed by ASPROTECT
>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\MediaSettings.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\ExportRenderers.dll packed by ASPROTECT
>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\ExportRenderers.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\MediaLog.dll packed by ASPROTECT
>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\MediaLog.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\CommonDialogs.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\muisupport.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\Lang\English.txt - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\Lang\Spain.txt - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\Lang\-=ññOFT.txt - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\zlib.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\License.txt - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{sys}\dsetup.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{sys}\gdiplus.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{sys}\atl71.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{sys}\mfc71.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{sys}\mfc71u.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{sys}\msvcp71.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{sys}\msvcr71.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe - archive CAB
>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE - archive CAB
>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi - archive OLE
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream000 - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream001 - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream002 - archive CAB
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream002\manifest.8.0.50727.762.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream002\catalog.8.0.50727.762.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream002\ul_manifest.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream002\ul_catalog.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream002\ATL80.dll.8.0.50727.762.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream002\ul_ATL80.dll.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream002\nosxs_ATL80.dll.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream002\ansi_atl80.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream002 - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream003 - archive CAB
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream003\manifest.8.0.50727.762.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream003\catalog.8.0.50727.762.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream003\ul_manifest.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream003\ul_catalog.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream003 - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream004 - archive CAB
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream004\manifest.8.0.50727.762.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream004\catalog.8.0.50727.762.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream004\ul_manifest.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream004\ul_catalog.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream004\msvcr80.dll.8.0.50727.762.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream004\msvcp80.dll.8.0.50727.762.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream004\msvcm80.dll.8.0.50727.762.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream004\ul_msvcr80.dll.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream004\ul_msvcp80.dll.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream004\ul_msvcm80.dll.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream004\nosxs_msvcr80.dll.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream004\nosxs_msvcp80.dll.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream004\nosxs_msvcm80.dll.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream004 - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream005 - archive CAB
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream005\manifest.8.0.50727.762.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream005\catalog.8.0.50727.762.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream005\ul_manifest.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream005\ul_catalog.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream005 - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006 - archive CAB
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006\manifest.8.0.50727.762.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006\catalog.8.0.50727.762.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006\ul_manifest.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006\ul_catalog.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006\mfcm80.dll.8.0.50727.762.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006\mfc80u.dll.8.0.50727.762.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006\mfc80.dll.8.0.50727.762.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006\mfcm80u.dll.8.0.50727.762.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006\ul_mfcm80.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006\ul_mfc80u.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006\ul_mfc80.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006\ul_mfcm80u.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006\nosxs_mfcm80.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006\nosxs_mfc80u.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006\nosxs_mfc80.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006\nosxs_mfcm80u.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream006 - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream007 - archive CAB
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream007\manifest.8.0.50727.762.68B7C6D9_1DF2_54C1_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream007\catalog.8.0.50727.762.68B7C6D9_1DF2_54C1_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream007\ul_manifest.68B7C6D9_1DF2_54C1_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream007\ul_catalog.68B7C6D9_1DF2_54C1_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream007 - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008 - archive CAB
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\manifest.8.0.50727.762.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\catalog.8.0.50727.762.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\ul_manifest.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\ul_catalog.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\mfc80CHS.dll.8.0.50727.762.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\mfc80CHT.dll.8.0.50727.762.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\mfc80ESP.dll.8.0.50727.762.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\mfc80ENU.dll.8.0.50727.762.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\mfc80DEU.dll.8.0.50727.762.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\mfc80FRA.dll.8.0.50727.762.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\mfc80ITA.dll.8.0.50727.762.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\mfc80JPN.dll.8.0.50727.762.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\mfc80KOR.dll.8.0.50727.762.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80CHS.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80CHT.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80ESP.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80ENU.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80DEU.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80FRA.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80ITA.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80JPN.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80KOR.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80CHS.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80CHT.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80ESP.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80ENU.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80DEU.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80FRA.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80ITA.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80JPN.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80KOR.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream008 - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream009 - archive CAB
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream009\manifest.8.0.50727.762.D2730D3F_3C41_5884_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream009\catalog.8.0.50727.762.D2730D3F_3C41_5884_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream009\ul_manifest.D2730D3F_3C41_5884_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream009\ul_catalog.D2730D3F_3C41_5884_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream009 - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream010 - archive CAB
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream010\manifest.8.0.50727.762.1E507087_0819_45E0_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream010\catalog.8.0.50727.762.1E507087_0819_45E0_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream010\ul_manifest.1E507087_0819_45E0_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream010\ul_catalog.1E507087_0819_45E0_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream010\vcomp.dll.8.0.50727.762.1E507087_0819_45E0_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream010\ul_vcomp.dll.1E507087_0819_45E0_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream010\nosxs_vcomp.dll.1E507087_0819_45E0_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream010 - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream011 - archive CAB
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream011\manifest.8.0.50727.762.04B9F3B6_9645_7658_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream011\catalog.8.0.50727.762.04B9F3B6_9645_7658_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream011\ul_manifest.04B9F3B6_9645_7658_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream011\ul_catalog.04B9F3B6_9645_7658_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi\stream011 - OK
>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredist.msi - OK
>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredis1.cab - archive CAB
>>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredis1.cab\FL_msdia71_dll_2_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 - OK
>>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE\vcredis1.cab - OK
>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe\VCREDI~3.EXE - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\vcredist_x86_sp1.exe - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{sys}\xvid.ax - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{sys}\xvidcore.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{sys}\xvidvfw.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\LameDshowEncoder.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\avcodec-51.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\avformat-51.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\avutil-49.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\libamrnb-3.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\libamrwb-3.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\libfaac.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\libmp3lame-0.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\GVSourceFilter.dll packed by ASPROTECT
>>>vidsplitter.exe\data002\{app}\GVSourceFilter.dll - OK
>>vidsplitter.exe\data002\{app}\GVMediaExporterEx.dll - OK
>vidsplitter.exe\data002 - OK
vidsplitter.exe - OK
Scan report for "vidsplitter.exe":
Scanned: 152/151 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:33
Riskware: 0/0 Scan speed: 2163 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 17:31:25


Back to the main report

Put a free download button on your own website

VIDSPLITTER DOWNLOAD

Support VidSplitter, just copy+paste this html: