Full DR.Web's WebPicker report

wpsetup.exe - archive BINARYRES
>wpsetup.exe\data002 - archive INNO SETUP
>>wpsetup.exe\data002\Script0.bin - OK
>>wpsetup.exe\data002\Script1.bin - OK
>>wpsetup.exe\data002\Script2.bin - OK
>>wpsetup.exe\data002\Install_Script.iss - OK
>>wpsetup.exe\data002\0.object - OK
>>wpsetup.exe\data002\1.object - OK
>>wpsetup.exe\data002\Embedded_Setup.exe - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\WebPicker.exe packed by ZLIB
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\WebPicker.exe - archive BINARYRES
>>>>wpsetup.exe\data002\{app}\WebPicker.exe\data001 - OK
>>>>wpsetup.exe\data002\{app}\WebPicker.exe\data002 - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\WebPicker.exe - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\DhtmlEd.msi - archive OLE
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\DhtmlEd.msi\stream000 - archive CAB
>>>>wpsetup.exe\data002\{app}\DhtmlEd.msi\stream000\_0F4BA5DFD0674EB2AD738D15BBAC2832 - OK
>>>>wpsetup.exe\data002\{app}\DhtmlEd.msi\stream000\_FC4946F1A8664708BF94A64557594930 - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\DhtmlEd.msi\stream000 - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\DhtmlEd.msi - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm - archive CHM
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\#IDXHDR - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\#ITBITS - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\#STRINGS - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\#SYSTEM - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\#TOPICS - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\#URLSTR - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\#URLTBL - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\$FIftiMain - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\$OBJINST - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\addarticle.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\addarticle.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\addchildarticle.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\addchildarticle.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\benefits.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\buy.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\categories.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\contact.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\coUA.css - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\coUAprint.css - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\distributeinformation.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\download.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\dragdrop.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\dragdroppreview.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\editcmd.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\editcommand.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\editinformation.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\enduser.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\exportchm.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\exportchm.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\exportexe.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\exportexe.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\faq.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\formatalign.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\formatalignment.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\formatcolor.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\formatcolor.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\formatlist.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\formatlist.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\formatstyle.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\formatstyle.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\gotourl.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\gotourl.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\help.hhc - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\help.hhk - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\insertcmd.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\insertcommand.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\install.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\intro.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\manageinformation.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\newproject.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\newproject.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\openproject.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\openproject.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\Options.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\options.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\purchase.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\register.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\savefiles.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\saveinformation.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\saveoptions.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\saveoptions.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\saveportion.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\saveportion.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\savewhole.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\savewhole.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\shbrowser.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\shfrombrowser.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\spbrowser.gif - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\spfrombrowser.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\update.htm - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm\whywebpicker.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Help.chm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Picker.dll packed by ASPACK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Picker.dll packed by ZLIB
>>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Picker.dll - archive BINARYRES
>>>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Picker.dll\data001 - OK
>>>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Picker.dll\data002 - OK
>>>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Picker.dll\data003 - OK
>>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Picker.dll - OK
>>wpsetup.exe\data002\{sys}\wkernel.dll packed by ASPACK
>>>wpsetup.exe\data002\{sys}\wkernel.dll - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\wphook.dll - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Selection.htm - archive HTML
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Selection.htm\vbscript.0 - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Selection.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\WebPicker.ico - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\WebPicker.ini - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\WebpickerCom.ocx packed by ASPACK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\WebpickerCom.ocx - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\MainPack.exe packed by ASPACK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\MainPack.exe packed by ZLIB
>>>>wpsetup.exe\data002\{app}\MainPack.exe - archive BINARYRES
>>>>>wpsetup.exe\data002\{app}\MainPack.exe\data001 - OK
>>>>>wpsetup.exe\data002\{app}\MainPack.exe\data002 - OK
>>>>>wpsetup.exe\data002\{app}\MainPack.exe\data003 - OK
>>>>>wpsetup.exe\data002\{app}\MainPack.exe\data004 - OK
>>>>>wpsetup.exe\data002\{app}\MainPack.exe\data005 - OK
>>>>wpsetup.exe\data002\{app}\MainPack.exe - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\WholePage.htm - archive HTML
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\WholePage.htm\vbscript.0 - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\WholePage.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\void.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\wcm.dat - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\WPP.dll packed by ASPACK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\WPP.dll - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\CHM.dll packed by ASPACK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\CHM.dll - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Main.ini - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\main.ini - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\WebPicker.wpp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\index.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\left.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\left.htm - archive HTML
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\left.htm\Script.0 - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\left.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\main.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\Void.Htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WebPicker.hhc - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WebPicker.hhp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WebPicker.WPD - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_1.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_10.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_11.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_12.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_13.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_14.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_15.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_16.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_17.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_18.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_19.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_2.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_20.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_3.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_4.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_44.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_5.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_6.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_7.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_8.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_9.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_1\m5v8.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_1\promo1.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_1\thumb.1010207270bulls_wizards_jordan_mci102.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_1\WPicker_1.css - archive BZIP2
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_1\WPicker_1.css\data000.tmp - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_1\WPicker_1.css\data001.tmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_1\WPicker_1.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_10\ap120.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_10\capt.xnyr61602110539.dog_show_xnyr616.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_10\WPicker_10.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_11\roosterplate2.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_11\WPicker_11.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_12\defeure3.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_12\WPicker_12.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_13\amzn-bmm-blk-assoc.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_13\bullet1.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_13\kahoutek.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_13\WPicker_13.css - archive BZIP2
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_13\WPicker_13.css\data000.tmp - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_13\WPicker_13.css\data001.tmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_13\WPicker_13.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_17\ap120.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_17\vg101.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_17\WPicker_17.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_18\arroyo_170_040210.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_18\blank.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_18\dot.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_18\nba_hp_bleedtile_v02.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_18\spacer.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_18\superpass_icon.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_18\WPicker_18.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_19\afp_lo_1.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_19\capt.sge.jhv05.110204134209.photo00.default-330x384.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_19\WPicker_19.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_2\thumb.1010189715afghanistan_attacks_kab103.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_2\WPicker_2.css - archive BZIP2
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_2\WPicker_2.css\data000.tmp - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_2\WPicker_2.css\data001.tmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_2\WPicker_2.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_20\gustav.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_20\manet.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_20\manray.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_20\WPicker_20.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_21\news.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_21\news1.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\WPicker_21\WPicker_21.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_3\thumb.1009916412orange_bowl_mh103.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_3\WPicker_3.css - archive BZIP2
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_3\WPicker_3.css\data000.tmp - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_3\WPicker_3.css\data001.tmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_3\WPicker_3.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_5\roosterplate2.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_5\WPicker_5.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_6\defeure3.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_6\WPicker_6.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_7\ap120.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_7\capt.jrl12102111518.mideast_israel_palestinians_jrl121.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_7\thumb.1010207270bulls_wizards_jordan_mci102.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_7\WPicker_7.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_8\amzn-bmm-blk-assoc.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_8\bullet1.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_8\kahoutek.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_8\WPicker_8.css - archive BZIP2
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_8\WPicker_8.css\data000.tmp - OK
>>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_8\WPicker_8.css\data001.tmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_8\WPicker_8.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_9\ap120.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_9\capt.ny11702111337.comcast_disney_ny117.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_9\thumb.1010189715afghanistan_attacks_kab103.jpg - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\wpicker_9\WPicker_9.css - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_SiteInfo\tvSiteStructureFile.TreeView - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_SiteInfo\tvSiteStructureName.TreeView - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_Templates\_Templates.htm - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_TreeView\ftiens4.js - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_TreeView\ftv2blank.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_TreeView\ftv2doc.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_TreeView\ftv2folderclosed.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_TreeView\ftv2folderopen.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_TreeView\ftv2lastnode.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_TreeView\ftv2link.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_TreeView\ftv2mlastnode.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_TreeView\ftv2mnode.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_TreeView\ftv2node.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_TreeView\ftv2plastnode.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_TreeView\ftv2pnode.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_TreeView\ftv2vertline.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Library\Webpicker\_TreeView\tree.js - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\corona\active.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\corona\controls.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\corona\dialog.in1 - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\corona\dialogwindow.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\corona\dialogwindowmask.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\corona\grids.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\corona\hw.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\corona\main.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\corona\mask.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\corona\menuitems.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\corona\pw.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\corona\regcleaner20.gif - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\corona\skin.ini - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\corona\tool.in1 - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\corona\toolactive.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\corona\toolwindow.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\Gradic\active.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\Gradic\controls.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\Gradic\hw.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\Gradic\main.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\Gradic\menuitems.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\Gradic\pw.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\Gradic\skin.ini - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\Gradic\tool.in1 - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\Gradic\toolwindow.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\winxpblue\active.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\winxpblue\controls.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\winxpblue\dialog.in1 - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\winxpblue\dialogwindow.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\winxpblue\dialogwindowmask.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\winxpblue\grids.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\winxpblue\hw.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\winxpblue\main.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\winxpblue\mask.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\winxpblue\menuitems.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\winxpblue\pw.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\winxpblue\skin.ini - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\winxpblue\tool.in1 - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\winxpblue\toolwindow.bmp - OK
>>wpsetup.exe\data002\{app}\Skins\winxpblue\toolwindowmask.bmp - OK
>wpsetup.exe\data002 - OK
wpsetup.exe - OK
Scan report for "wpsetup.exe":
Scanned: 268/267 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:21
Riskware: 0/0 Scan speed: 1142 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 12:11:29


Back to the main report

Put a free download button on your own website

WEBPICKER DOWNLOAD

Support WebPicker, just copy+paste this html: