Full DR.Web's Websmartz Flash Intro Builder report

WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE packed by BINARYRES
>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE - archive WISE
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data001 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data002 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data003 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data004 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data005 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data006 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data007 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data008 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data009 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data010 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data011 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data012 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data013 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data160 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data160\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data160 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data161 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data161 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data161\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data161 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data162 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data162 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data162\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data162 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data163 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data163 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data163\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data163 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data164 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data164 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data164\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data164 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data165 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data165 - archive BINARYRES
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data165 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data166 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data166 - archive BINARYRES
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data166 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data167 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data167 - archive BINARYRES
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data167 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data168 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data168 - archive BINARYRES
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data168 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data169 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data169 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data169\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data169 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data170 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data170 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data170\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data170 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data171 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data171 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data171\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data171 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data172 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data172 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data172\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data172 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data173 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data173 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data173\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data173 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data174 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data174 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data174\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data174 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data175 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data175 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data175\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data175 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data176 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data176 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data176\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data176 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data177 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data177 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data177\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data177 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data178 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data178 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data178\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data178 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data179 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data179 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data179\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data179 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data180 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data180 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data180\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data180 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data181 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data181 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data181\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data181 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data182 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data182 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data182\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data182 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data183 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data183 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data183\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data183 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data184 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data184 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data184\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data184 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data185 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data185 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data185\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data185 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data186 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data186 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data186\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data186 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data187 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data187 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data187\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data187 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data188 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data188 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data188\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data188 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data189 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data189 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data189\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data189 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data190 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data190 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data190\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data190 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data191 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data192 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data193 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data194 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data195 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data196 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data197 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data198 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data199 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data200 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data201 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data202 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data203 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data203 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data203\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data203 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data204 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data204 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data204\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data204 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data205 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data206 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data206 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data206\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data206 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data207 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data208 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data208 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data208\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data208 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data209 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data210 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data211 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data212 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data213 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data214 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data215 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data216 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data217 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data218 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data219 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data220 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data221 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data221 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data221\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data221 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data222 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data223 - archive HTML
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data223\javascript.0 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data223 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data224 packed by ZLIB
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data224 - archive BINARYRES
>>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data224\data001 - OK
>>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data224 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data225 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data226 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data227 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data228 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data229 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data230 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data231 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data232 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data233 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data234 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data235 - OK
>>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE\data236 - OK
>WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE - OK
Scan report for "WebSmartzTrialEdition3.0_dldportals.EXE":
Scanned: 398/397 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:30
Riskware: 0/0 Scan speed: 1199 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 6:59:10


Back to the main report

Put a free download button on your own website

WEBSMARTZ FLASH INTRO BUILDER DOWNLOAD

Support Websmartz Flash Intro Builder, just copy+paste this html: