Update list for Yin Yang Sudoku

Yin Yang Sudoku 2.0 changelog from January 13, 2008

new release

Older Yin Yang Sudoku versions:

2.0 (Jan 13, 2008)

Put a free download button on your own website

YIN YANG SUDOKU DOWNLOAD

Support Yin Yang Sudoku, just copy+paste this html: