Full DR.Web's cFosSpeed report

cfosspeed-v802.exe - archive BINARYRES
>cfosspeed-v802.exe\data001 - archive CAB
>>cfosspeed-v802.exe\data001\cfspdiml.txt - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\default_settings.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\header.bmp - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\install.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\license.txt - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\liesmich.txt - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\progress.ani - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\readme.txt - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\speed.inf - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\speed6.inf - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\speedml.txt - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\speedml_1337.txt - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\speed_hta.ico - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\speed_m.inf - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\watermark.bmp - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net06_l.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net07.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net07_l.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net08.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net08_l.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net09.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net09_l.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net10.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net10_l.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net11.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net11_l.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net12.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net12_l.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net13.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net13_l.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net14.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net14_l.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net15.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net15_l.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net16.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net16_l.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\net_l.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\rx_active.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\rx_active_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\slot_bar.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\slot_bar_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\slot_colors.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\slot_colors_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\slot_switch.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\slot_switch_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\tcp.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\tcp_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\tcp_udp.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\tcp_udp_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\test1.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\test2.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\tx_active.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\tx_active_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\tx_shape.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\tx_shape_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\udp.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\udp_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\variance.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\variance_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\var_switch.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\ta_insight_skin\var_switch_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\active_bar.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\active_bar_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\background.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\background_blank.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\background_blank_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\background_color.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\background_color_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\background_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\button_console.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\button_console_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\button_in.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\button_in_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\button_latency_off.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\button_latency_off_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\button_latency_on.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\button_latency_on_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\button_out.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\button_out_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\button_resize.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\button_resize_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\button_slots.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\button_slots_back.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\button_slots_back_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\button_slots_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\expired.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\expired_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\glow_left_big.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\glow_left_big_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\glow_left_small.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\glow_left_small_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\glow_right.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\glow_right_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\grid.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\grid_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\help.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\help_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\left_small.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\left_small_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\message.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\message_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\net.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\net_l.ini - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\rx_active.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\rx_active_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\slot_bar.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\slot_bar_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\slot_switch.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\slot_switch_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\tcp.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\tcp_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\tcp_udp.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\tcp_udp_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\tx_active.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\tx_active_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\tx_shape.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\tx_shape_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\udp.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\udp_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\variance.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\variance_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\var_switch.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\traffic_analysis_skin\var_switch_l.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\bgraph.bmp - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\buttonback_d.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\buttonback_h.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\buttonback_n.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\buttondiv_d.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\buttondiv_h.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\buttondiv_n.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\checkbox_off.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\checkbox_on.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\closebar_arrow.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\closebar_d.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\closebar_h.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\closebar_n.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\close_h.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\close_n.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\darken.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\dot.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\down.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\helpback.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\h_bar.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\imgbar_back.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\loading.gif - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\menu_back.jpg - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\network.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\not_set.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\open_h.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\open_n.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\prio_0.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\prio_1.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\prio_2.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\prio_3.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\prio_4.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\prio_5.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\radio_off.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\radio_on.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\ras.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\router.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\row_select.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\sbox_back.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\slider0_0.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\slider0_1.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\slider1_0.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\slider1_1.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\slider2_0.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\slider2_1.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\slider3_0.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\slider3_1.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\slider4_0.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\slider4_1.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\speed_hta.ico - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\tab_back.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\thback.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\tx_limit_off.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\tx_limit_on.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\up.png - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data001\dialog\images\usage.bmp - OK
>cfosspeed-v802.exe\data001 - OK
>cfosspeed-v802.exe\data002 - archive CAB
>>cfosspeed-v802.exe\data002\cfosspeed.exe - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data002\cfosspeed.sys - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data002\cfosspeed6.sys - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data002\fileauth.txt - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data002\setup.exe - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data002\spd.exe - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data002\speed.cat - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data002\speedsrv.dll - OK
>cfosspeed-v802.exe\data002 - OK
>cfosspeed-v802.exe\data003 - archive CAB
>>cfosspeed-v802.exe\data003\cfosspeed.exe - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data003\cfosspeed.sys - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data003\cfosspeed6.sys - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data003\fileauth.txt - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data003\setup.exe - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data003\spd.exe - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data003\speed.cat - OK
>>cfosspeed-v802.exe\data003\speedsrv.dll - OK
>cfosspeed-v802.exe\data003 - OK
cfosspeed-v802.exe - OK
Scan report for "cfosspeed-v802.exe":
Scanned: 531/530 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:31
Riskware: 0/0 Scan speed: 819 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 14:49:33


Back to the main report

Put a free download button on your own website

CFOSSPEED DOWNLOAD

Support cFosSpeed, just copy+paste this html: