Full Nod's qliner Hotkeys report

Scan started at: 04/16/14 12:02:21
hotkeys-v.2.0.0.zip - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » Binary.InstallUtil - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » Icon._124305e.exe - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » Binary.VSDNETCFG - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !EventMapping - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !CustomAction - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !CreateFolder - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !RemoveFile - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !Upgrade - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !Shortcut - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !Feature - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !UIText - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !Font - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !Icon - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !File - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !Binary - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !Media - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !Dialog - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !_Tables - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !_Columns - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !Control - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !Property - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !_Validation - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !Directory - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !TextStyle - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !_StringData - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !Component - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !_StringPool - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !RadioButton - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !ControlEvent - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !MsiAssembly - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » Binary.UpFldrBtn - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » Icon._440d491c.exe - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » Icon._4d064db7.exe - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » Binary._C18A7CF2A469E805C5F0FAEFF1D5A7AF - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !_VsdLaunchCondition - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » Binary.DefBannerBitmap - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !ModuleSignature - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !ControlCondition - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » Binary.NewFldrBtn - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » Binary.MSVBDPCADLL - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !AdminUISequence - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !FeatureComponents - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !MsiAssemblyName - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !InstallUISequence - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !AdvtExecuteSequence - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » !AdminExecuteSequence - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _0075E1000A7442D3A76FE7F5C95DEA24 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _0075E1000A7442D3A76FE7F5C95DEA24 » ZIP » Armenian Eastern.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _033B70BB67794CCCA9B34C78295D6E55 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _033B70BB67794CCCA9B34C78295D6E55 » ZIP » description.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _033B70BB67794CCCA9B34C78295D6E55 » ZIP » jaggle.ico - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _033B70BB67794CCCA9B34C78295D6E55 » ZIP » JaggleForm.cs - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _033B70BB67794CCCA9B34C78295D6E55 » ZIP » JaggleSettings.cs - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _033B70BB67794CCCA9B34C78295D6E55 » ZIP » tool.dll - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _033B70BB67794CCCA9B34C78295D6E55 » ZIP » ToolInterface.cs - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _033B70BB67794CCCA9B34C78295D6E55 » ZIP » Configuration/config.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _04C414ADB046438B9725D2D8894FC6E2 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _04C414ADB046438B9725D2D8894FC6E2 » ZIP » Swiss German.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _05FE66624C7B4F73B7892B0BE25A9B00 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _08D8CC22494A495FA6BD31326C5B9947 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _08D8CC22494A495FA6BD31326C5B9947 » ZIP » Greek (319) Latin.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _08EAD1EBA61F418EB70E81114317AF5C - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _08EAD1EBA61F418EB70E81114317AF5C » ZIP » Hindi Traditional.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _0D05C3332C544478867E1915D0BFE154 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _0D05C3332C544478867E1915D0BFE154 » ZIP » Hungarian (101).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _0F032017AF4F44A788334B38C20952B2 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _0F032017AF4F44A788334B38C20952B2 » ZIP » Slate.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _102E9FB018AB458F8D4F34D859B1E319 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _102E9FB018AB458F8D4F34D859B1E319 » ZIP » Belgian (Comma).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _1182F51AE0BF4BB39C65879D685956DF - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _1182F51AE0BF4BB39C65879D685956DF » ZIP » Norwegian.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _1200473927CC4AC2BDCF811E489FC9D9 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _1200473927CC4AC2BDCF811E489FC9D9 » ZIP » Greek (319).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _138FB3AF08EC42E8859E96FC1AD12A0D - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _138FB3AF08EC42E8859E96FC1AD12A0D » ZIP » United States-Dvorak.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _14A50152F024411F8BD8514B2CD87B7A - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _14A50152F024411F8BD8514B2CD87B7A » ZIP » Canadian French (Legacy).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _16D7DCD6F40C42EE9EFB7BC37B86AE38 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _16D7DCD6F40C42EE9EFB7BC37B86AE38 » ZIP » Urdu.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _171CCF39A88042AC8EF16F4DBF48FBC8 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _171CCF39A88042AC8EF16F4DBF48FBC8 » ZIP » Serbian (Latin).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _175B8CB7FF35436B87F19AA38AAA3F56 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _175B8CB7FF35436B87F19AA38AAA3F56 » ZIP » Czech (QWERTY).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _18284EFFA3CD4CD5A8C2692ECE49B97F - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _18284EFFA3CD4CD5A8C2692ECE49B97F » ZIP » Farsi.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _18BFBA394BD84754BF3C3FD4ABCA6E42 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _18BFBA394BD84754BF3C3FD4ABCA6E42 » ZIP » Czech Programmers.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _1B3A526265214D71BD4D5CFADE4A5C84 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _1B99A55E0B7E40D2A4A4657174A6EBD4 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _1BC4971A3E28439E9A429EB41F6F4DB2 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _1BC4971A3E28439E9A429EB41F6F4DB2 » ZIP » Slovak.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _1FCB83A9FCC44D85A4BAF2FB2BB0B5BB - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _1FCB83A9FCC44D85A4BAF2FB2BB0B5BB » ZIP » German IBM.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _230CFEA033B64C65AD613CE4CE51F06F - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _265A0FCB5F274AFD82D22C265DD29524 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _265A0FCB5F274AFD82D22C265DD29524 » ZIP » Dutch.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _28CE3F3217B34A5C9482948F3367B674 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _28CE3F3217B34A5C9482948F3367B674 » ZIP » Croatian.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _28E521B8FE1B4F998C0456DA321DCA06 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _28E521B8FE1B4F998C0456DA321DCA06 » ZIP » Alarm.wav - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _28E521B8FE1B4F998C0456DA321DCA06 » ZIP » Clock.ico - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _28E521B8FE1B4F998C0456DA321DCA06 » ZIP » ClockForm.cs - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _28E521B8FE1B4F998C0456DA321DCA06 » ZIP » clocknew.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _28E521B8FE1B4F998C0456DA321DCA06 » ZIP » ClockSettings.cs - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _28E521B8FE1B4F998C0456DA321DCA06 » ZIP » description.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _28E521B8FE1B4F998C0456DA321DCA06 » ZIP » tool.dll - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _28E521B8FE1B4F998C0456DA321DCA06 » ZIP » ToolInterface.cs - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _28E521B8FE1B4F998C0456DA321DCA06 » ZIP » Configuration/config.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _298E8E9108AD495381351B21CAA05A2F - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _298E8E9108AD495381351B21CAA05A2F » ZIP » Canadian Multilingual Standard.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _2B81CE0A324B869884FAE50F7EFB305D - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _2E5DED0149FA421497E0E1E2B691AA65 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _2E5DED0149FA421497E0E1E2B691AA65 » ZIP » Italian (142).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _2E69EC3E639E4827A4B10FCD963C6B45 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _2E69EC3E639E4827A4B10FCD963C6B45 » ZIP » Faeroese.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _2F70FF3B7C0540E3A24F204211159163 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _2F9AD5DF390D4790AA9E241A5B9B4835 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _2F9AD5DF390D4790AA9E241A5B9B4835 » ZIP » Greek Polytonic.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _2F9EF540CB214E85B8E7789F4218BA26 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _2F9EF540CB214E85B8E7789F4218BA26 » ZIP » Black.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _3105BB567D874928A1F17814497A9C5F - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _3105BB567D874928A1F17814497A9C5F » ZIP » Arabic.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _32EF9ADAC0314A4B90950991DF35DDC7 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _32EF9ADAC0314A4B90950991DF35DDC7 » ZIP » Estonian.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _3430A679507749C9A112F9375623FC70 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _343E46FD7C094EEA9A57457B2086B573 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _343E46FD7C094EEA9A57457B2086B573 » ZIP » United States-Dvorak for left hand.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _37F270E2EB3643519BF9644C8D20200E - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _37F270E2EB3643519BF9644C8D20200E » ZIP » Bengali (Inscript).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _3A68C2772DB54EDA801F133AB4BEF266 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _3A68C2772DB54EDA801F133AB4BEF266 » ZIP » German.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _3B11ADB6B38997DE84FF3F6BF0169428 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _3D4D0E8166AA48998CFD9693322A94F2 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _3D4D0E8166AA48998CFD9693322A94F2 » ZIP » Uzbek Cyrillic.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _3DC1A4AB6B1348B4AF428343D511CA43 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _3DC1A4AB6B1348B4AF428343D511CA43 » ZIP » description.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _3DC1A4AB6B1348B4AF428343D511CA43 » ZIP » Interop.Shell32.dll - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _3DC1A4AB6B1348B4AF428343D511CA43 » ZIP » ShellTool.dll - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _3DC1A4AB6B1348B4AF428343D511CA43 » ZIP » tool.dll - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _3DC1A4AB6B1348B4AF428343D511CA43 » ZIP » ToolInterface.cs - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _3E2276FEC318490A8BCBD6ED652960BC - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _3E2276FEC318490A8BCBD6ED652960BC » ZIP » Silver.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _40A8F1C1171067747E5B85011821EA8E - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _41707A4A6CC146C1A74BAACDE156DFA3 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _41707A4A6CC146C1A74BAACDE156DFA3 » ZIP » Telugu.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _41A025F4BDDF480F943ABC299B54D450 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _41A025F4BDDF480F943ABC299B54D450 » ZIP » Divehi Typewriter.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _43058A74B8D944AA9FC83651A805D554 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _43058A74B8D944AA9FC83651A805D554 » ZIP » Syriac Phonetic.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _43B6EF2A98224EBDA3783AFCFFED4858 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _43B6EF2A98224EBDA3783AFCFFED4858 » ZIP » FYRO Macedonian.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _44FAF990CABA4CB4A4DC71DE7F8EC6AD - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _44FAF990CABA4CB4A4DC71DE7F8EC6AD » ZIP » IBM Laptop.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _46E2CAC94522476BA416A4A6D4FAB757 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _46E2CAC94522476BA416A4A6D4FAB757 » ZIP » Korean.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _49F835E4DB814B769D3FEDE780C9D835 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _49F835E4DB814B769D3FEDE780C9D835 » ZIP » Sami Extended Norway.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _4AC1D2D211404808A7D8E6D8C3277136 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _4AC1D2D211404808A7D8E6D8C3277136 » ZIP » Devanagari.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _4C2FEE6B15FD4170BE9BD08B4DE76BD6 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _4C2FEE6B15FD4170BE9BD08B4DE76BD6 » ZIP » Syriac.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _4C80F3736FFEF83D21D242B1F885DD51 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _50B0B3A4980847922B76767AB2CC8CEB - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _526201E47A944E61A3BF1B767ACDF24A - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _526201E47A944E61A3BF1B767ACDF24A » ZIP » Thai Pattachote.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _54F768996C5F4449A79091AF75BEEF2A - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _54F768996C5F4449A79091AF75BEEF2A » ZIP » Hungarian.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _555178458D264FE39EC6972373E6F8B1 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _555178458D264FE39EC6972373E6F8B1 » ZIP » Turkish Q.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _5BBD1DCBB74546139B072237D185E115 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _5BBD1DCBB74546139B072237D185E115 » ZIP » Kazakh.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _5BC9502AE7EDDB92EBFB7070C59DC019 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _5DBF7EB5A70345649DCEC61A108EA507 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _5DBF7EB5A70345649DCEC61A108EA507 » ZIP » Belgian French.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _5E7C79132D194F32997C404CD9D20A83 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _5E7C79132D194F32997C404CD9D20A83 » ZIP » Russian (Typewriter).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _5F38940C85F44CA79D31F0A823BC73DF - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _5F38940C85F44CA79D31F0A823BC73DF » ZIP » Belarusian.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _5FA7FC2473BE42128105C0E07DAAC0D0 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _5FA7FC2473BE42128105C0E07DAAC0D0 » ZIP » Japanese.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _66E0533B1BD143FC8E329942C6360A57 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _66E0533B1BD143FC8E329942C6360A57 » ZIP » Marathi.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _69B443E1C0D74A07A00E1481B4A39CB3 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _6D281C41DC9946D1ADDEA86E97C9AD36 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _6D281C41DC9946D1ADDEA86E97C9AD36 » ZIP » Turkish F.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _6D90ED70458D4B549D41BC05F6EA399B - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _6D90ED70458D4B549D41BC05F6EA399B » ZIP » Swedish.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _6F9DFD1188D143319D00361ABD8005D1 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _6F9DFD1188D143319D00361ABD8005D1 » ZIP » Tamil.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _7073BD7349D948FCAC5DA2C555544EAA - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _7073BD7349D948FCAC5DA2C555544EAA » ZIP » Slovenian.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _73D79B95E9F84BA685CA058CDF48D4F6 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _73D79B95E9F84BA685CA058CDF48D4F6 » ZIP » Albanian.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _748E28F6A9FB4961BE218C052F48E999 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _748E28F6A9FB4961BE218C052F48E999 » ZIP » Azeri Cyrillic.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _753A0CCCB166428189E3D707718F7222 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _764EE0ABBB6243B5841FFF4C88D37D87 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _764EE0ABBB6243B5841FFF4C88D37D87 » ZIP » Armenian Western.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _76BFB7DEE8214CA28AAD461D79F1D565 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _7859EC4CB468465285CA7C86F500EA7E - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _7859EC4CB468465285CA7C86F500EA7E » ZIP » Latvian.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _7BC4772DA5A1452E98964E30E53C3C30 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _7BC4772DA5A1452E98964E30E53C3C30 » ZIP » Maltese 48-key.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _7C3DCE04EDD546098CB8D73B1027840A - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _7C3DCE04EDD546098CB8D73B1027840A » ZIP » Canadian French.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _7DC3061912D8C53131B9CBF031D19B3A - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _7E1F4AE09BCC493FACD02C4843360CC3 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _7E1F4AE09BCC493FACD02C4843360CC3 » ZIP » Toshiba Laptop.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _81A8743A75BC491171F5D3F3C3DA4D5C - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _8204C12FC9064C63ABBC687EB151F534 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _8204C12FC9064C63ABBC687EB151F534 » ZIP » Serbian (Cyrillic).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _8462C749C6474C83929B6C49697BC902 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _8462C749C6474C83929B6C49697BC902 » ZIP » Sony VAIO laptop.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _84DC0489CAC64C7C93AAFA610F7F4DA1 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _84DC0489CAC64C7C93AAFA610F7F4DA1 » ZIP » US.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _85AEB2FB717244B9880B092DD8BD86D8 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _85AEB2FB717244B9880B092DD8BD86D8 » ZIP » United Kingdom.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _862862C5BE15434BA53565C0087F33B5 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _862862C5BE15434BA53565C0087F33B5 » ZIP » Kyrgyz Cyrillic.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _879923EF000B49A69A75AA77E2E793ED - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _879923EF000B49A69A75AA77E2E793ED » ZIP » Polish (Programmers).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _88F19C1DE33C437ABC6F153BC168A0C4 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _8D4DDCFEB39A4CC39F479FC443C031DE - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _8D4DDCFEB39A4CC39F479FC443C031DE » ZIP » Sami Extended Finland-Sweden.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _8F45647F96EB4E12A38E9F5F19E6AFE5 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _904BAD0E78244102BD9FFCC41C76F167 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _904BAD0E78244102BD9FFCC41C76F167 » ZIP » Slovak (QWERTY).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _90D9DF9FC7364A0D9844B552F1292465 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _90D9DF9FC7364A0D9844B552F1292465 » ZIP » Russian.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _95D4679424D443699DEBE5FB7E947507 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _95D4679424D443699DEBE5FB7E947507 » ZIP » Vietnamese.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _9789476420D44007BD1508DE26F82221 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _9789476420D44007BD1508DE26F82221 » ZIP » Thai Kedmanee (non-shiftlock).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _98F9CD61A6DC4EFFA2E7A7770904255B - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _98F9CD61A6DC4EFFA2E7A7770904255B » ZIP » Norwegian with Sami.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _99948BEDCA14459587C209264971A102 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _99948BEDCA14459587C209264971A102 » ZIP » Swiss French.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _9B2FBD7D1DA242D3AE18B5A675A035C6 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _9B2FBD7D1DA242D3AE18B5A675A035C6 » ZIP » Greek (220).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _9B3B0CF462694969899146D22F8A1FDA - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _9B3B0CF462694969899146D22F8A1FDA » ZIP » Belgian (Period).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _9F692AB6F4DA48ED9FDA84C1A2570591 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _9F692AB6F4DA48ED9FDA84C1A2570591 » ZIP » Dell Latitude.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A4422A522530491F8B4437E070DE87C1 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A4422A522530491F8B4437E070DE87C1 » ZIP » description.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A4422A522530491F8B4437E070DE87C1 » ZIP » tool.dll - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A4422A522530491F8B4437E070DE87C1 » ZIP » ToolInterface.cs - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A4422A522530491F8B4437E070DE87C1 » ZIP » Volume.ico - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A4422A522530491F8B4437E070DE87C1 » ZIP » VolumeForm.cs - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A4422A522530491F8B4437E070DE87C1 » ZIP » volumeImageStack.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A4422A522530491F8B4437E070DE87C1 » ZIP » VolumeSettings.cs - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A4422A522530491F8B4437E070DE87C1 » ZIP » Configuration/config.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A68997BAA5C243AF9490067C6FD07E76 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A68997BAA5C243AF9490067C6FD07E76 » ZIP » Romanian.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A7442447B669465E94D00EAA0F24C9D2 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A7851FA9421645E49ACCE1DEABCEBFDC - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A7851FA9421645E49ACCE1DEABCEBFDC » ZIP » Arabic (102) AZERTY.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A8794FF0C77D4AD2808DC3BA141C9E1D - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A8794FF0C77D4AD2808DC3BA141C9E1D » ZIP » Azeri Latin.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A8CA259AC2BD4945BF6ED0D8A95D3431 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _A8CA259AC2BD4945BF6ED0D8A95D3431 » ZIP » Bosnian.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _AC8B40B2AE7542C8BFC99E7B215A841C - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _AC8B40B2AE7542C8BFC99E7B215A841C » ZIP » Portuguese.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _AF7D4C6C01374B479D2AC922522102E6 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _AF7D4C6C01374B479D2AC922522102E6 » ZIP » Portuguese (Brazilian ABNT2).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _AFE71D15051C4927944B4F79EEB40CCC - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _AFE71D15051C4927944B4F79EEB40CCC » ZIP » Polish (214).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _B23B4178B7204092A5F70D720674A721 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _B2DBDDC2D2AD454AB34DE78AA33A25F4 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _B2DBDDC2D2AD454AB34DE78AA33A25F4 » ZIP » Chinese (Simplified) - US Keyboard.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _B4FC2733CCE345429DDFDC4F2AF1E1E5 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _B4FC2733CCE345429DDFDC4F2AF1E1E5 » ZIP » Greek.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _B58734BDBE9D48B2A5F54B67A5293208 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _B58734BDBE9D48B2A5F54B67A5293208 » ZIP » Gaelic.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _B5FDD1D9D56C4D25A6A681E88709B249 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _B5FDD1D9D56C4D25A6A681E88709B249 » ZIP » Kannada.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _B62BDE7001D9407C803D8F03814F4574 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _B62BDE7001D9407C803D8F03814F4574 » ZIP » United States-Dvorak for right hand.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _BE94B549BAAF4407A7C0F8BE752CF51D - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _BE94B549BAAF4407A7C0F8BE752CF51D » ZIP » Latin American.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _BF91AEA713C24FF59DD8F6585ECEDD19 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _BF91AEA713C24FF59DD8F6585ECEDD19 » ZIP » Serbian Cyrillic.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _C19B1509C86D471CA80D0FF359F0A641 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _C19B1509C86D471CA80D0FF359F0A641 » ZIP » Spanish Variation.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _C1D9120D78524EF58834FB1294CBB8ED - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _C1D9120D78524EF58834FB1294CBB8ED » ZIP » United States-International.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _C22D9AE8A23E4DF3AF75444F4AFDCC17 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _C22D9AE8A23E4DF3AF75444F4AFDCC17 » ZIP » Hebrew.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _C50C0294785127AC38E7143DAA5EBC3A - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _C5DBDD9A7C1D4F6F909363A06536EC88 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _C5DBDD9A7C1D4F6F909363A06536EC88 » ZIP » Thai Pattachote (non-shiftlock).xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _C882B1E7D24132EBAB99BBEA4E4730AB - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _CA149F0EE24248CB9BF4DEBA8503E3FD - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _CA149F0EE24248CB9BF4DEBA8503E3FD » ZIP » description.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _CA149F0EE24248CB9BF4DEBA8503E3FD » ZIP » hotkeys.ico - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _CA149F0EE24248CB9BF4DEBA8503E3FD » ZIP » tool.dll - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _CA149F0EE24248CB9BF4DEBA8503E3FD » ZIP » ToolInterface.cs - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _CDE26D188BBE4350B6D8F7C97CF8963E - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _CDE26D188BBE4350B6D8F7C97CF8963E » ZIP » Maltese 47-key.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _CE5E180F6F424349BF5460276AEE00A6 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _CEB38E330A8545AC9923539A9A7E25FF - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _CEB38E330A8545AC9923539A9A7E25FF » ZIP » Thai Kedmanee.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D013D377A5894243BC845B8D29D733FD - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D013D377A5894243BC845B8D29D733FD » ZIP » Icelandic.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D0C7D3E791DB484AA26ADD33401709C0 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D0C7D3E791DB484AA26ADD33401709C0 » ZIP » Mongolian Cyrillic.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D175A568A6BF478D9A01F6EF4D9648DC - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D175A568A6BF478D9A01F6EF4D9648DC » ZIP » Tatar.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D1E5344AABF64CEB9B330135D3866087 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D1E5344AABF64CEB9B330135D3866087 » ZIP » Danish.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D415F6E132E3489EBB8226DD4847368E - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D41D418A71A44A6D8A06677314AD61E3 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D41D418A71A44A6D8A06677314AD61E3 » ZIP » Georgian.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D583AA42A7284BB7A39A3DA0927D7A5F - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D583AA42A7284BB7A39A3DA0927D7A5F » ZIP » Finnish.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D58B41B65E074FB190F1587A8272F070 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D58B41B65E074FB190F1587A8272F070 » ZIP » Bulgarian.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D7E36FAAEB294545B103CD414258CAF3 - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D7E36FAAEB294545B103CD414258CAF3 » ZIP » Lithuanian.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D9F24DCAEC7740A89B1302DC5ACA558C - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP » HotKeysSetup.msi » MSI » _5C57F3D72E49E60BF7D505EF341E23EC » CAB » _D9F24DCAEC7740A89B1302DC5ACA558C » ZIP » Divehi Phonetic.xml - OK
hotkeys-v.2.0.0.zip » ZIP

Back to the main report

Put a free download button on your own website

QLINER HOTKEYS DOWNLOAD

Support qliner Hotkeys, just copy+paste this html: