Full Nod's xtelsio TAPI for Asterisk report

Scan started at: 04/26/14 14:51:18
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/doc_32.bmp - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/doc_and_pen_32.bmp - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/folder_32.bmp - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/aastra_phone.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/ast/ami_answer_by_redirect_example.txt - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/ast/asterisk-1.4-exten-as-CLI-for-originator.diff - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/ast/asterisk_manager.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/ast/asterisk_manager_proxy.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/ast/ast_server_cfg.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/ast/auto_configuration.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/ast/callerid.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/ast/DND_CF_USERINFO_specification.txt - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/ast/installation.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/ast/manager_custom_conf.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/ast/special_devices.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/ast/srv_conn.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/ast/srv_prop.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/ast/srv_spec_dnd_cf_userinfo.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/ast/tapi_auto_config.taco - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/ast/terminal_server_installation.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/chan_sip.c.patch-originate-auto-answer.txt - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/down-link.gif - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/index.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/page_index.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/phone/pp_actions.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/phone/pp_conn.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/phone/pp_dial.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/phone/snom_settings.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/standard_phone.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/style.css - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/de/ast/x-lite_and_co.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/aastra_phone.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/ast/ami_answer_by_redirect_example.txt - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/ast/asterisk-1.4-exten-as-CLI-for-originator.diff - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/ast/asterisk_manager.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/ast/asterisk_manager_proxy.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/ast/ast_server_cfg.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/ast/auto_configuration.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/ast/callerid.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/ast/DND_CF_USERINFO_specification.txt - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/ast/installation.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/ast/manager_custom_conf.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/ast/special_devices.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/ast/srv_conn.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/ast/srv_prop.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/ast/srv_spec_dnd_cf_userinfo.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/ast/tapi_auto_config.taco - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/ast/terminal_server_installation.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/chan_sip.c.patch-originate-auto-answer.txt - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/down-link.gif - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/index.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/page_index.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/phone/pp_actions.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/phone/pp_conn.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/phone/pp_dial.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/phone/snom_settings.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/standard_phone.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/style.css - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/en/ast/x-lite_and_co.htm - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/hlp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/images/ast/ast_line_cfg.gif - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/images/ast/ast_line_cfg.jpg - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/images/ast/ast_line_cfg_offline_310.gif - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/images/ast/ast_line_cfg_offline_310.jpg - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/images/ast/ast_srv_cfg.gif - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/images/ast/ast_srv_cfg.jpg - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/images/ast/ast_srv_connected_cfg.gif - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/images/ast/ast_srv_connected_cfg.jpg - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/images/ast/ast_srv_proxy_cfg.gif - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/images/ast/ast_srv_proxy_cfg.jpg - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/images/ast/pp_conn.gif - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/images/client/tapi4ast_cfg_dlg_200.gif - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/help/images/phone/pp_line_conn.png - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/iast4tsp.dll - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/items_32.bmp - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/key_32.bmp - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/de/AstTspCfg.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/de/AstTspCfg_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/de/iast.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/de/iast_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/de/iast_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/de/lang.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/de/license.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/de/license_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/de/license_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/de/proginfo_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/de/shareditems.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/de/shareditems_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/en/AstTspCfg.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/en/AstTspCfg_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/en/iast.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/en/iast_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/en/iast_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/en/lang.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/en/license.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/en/license_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/en/license_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/en/proginfo_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/en/shareditems.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/en/shareditems_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/es/AstTspCfg.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/es/AstTspCfg_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/es/iast.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/es/iast_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/es/iast_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/es/lang.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/es/license.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/es/license_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/es/license_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/es/proginfo_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/es/shareditems.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/es/shareditems_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/fr/AstTspCfg.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/fr/AstTspCfg_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/fr/iast.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/fr/iast_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/fr/iast_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/fr/lang.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/fr/license.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/fr/license_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/fr/license_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/fr/proginfo_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/fr/shareditems.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/fr/shareditems_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/it/AstTspCfg.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/it/AstTspCfg_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/it/iast.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/it/iast_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/it/iast_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/it/lang.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/it/licence.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/it/licence_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/it/licence_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/it/license.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/it/license_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/it/license_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/it/proginfo_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/it/shareditems.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/it/shareditems_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/nl/AstTspCfg.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/nl/AstTspCfg_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/nl/iast.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/nl/iast_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/nl/iast_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/nl/lang.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/nl/license.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/nl/license_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/nl/license_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/nl/proginfo_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/nl/shareditems.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/nl/shareditems_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/no/AstTspCfg.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/no/AstTspCfg_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/no/iast.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/no/iast_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/no/iast_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/no/lang.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/no/license.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/no/license_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/no/license_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/no/proginfo_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/no/shareditems.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/no/shareditems_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/pt/AstTspCfg.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/pt/AstTspCfg_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/pt/iast.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/pt/iast_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/pt/iast_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/pt/lang.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/pt/license.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/pt/license_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/pt/license_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/pt/proginfo_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/pt/shareditems.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lang/pt/shareditems_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/licence-agreement.txt - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/licence.dll - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/lizenzvertrag.txt - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/ml_res.dll - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/name.bmp - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/name_ext.bmp - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/pc+tel.bmp - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/prog.bin - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/prog.ico - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/prog_link_32.bmp - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/setup.dll - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/SharedItems.dll - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/software_32.bmp - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/tapi4ast.dll - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/tapi4ast.tsp - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/TspCfg.exe - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/TspReset.exe - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/uninstall_32.bmp - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/user_32.bmp - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/x64/GenDlgWin32.dll - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/x64/iast4tsp.dll - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/x64/Licence.dll - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/x64/ml_res.dll - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/x64/setup.dll - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/x64/setup.exe - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/x64/SharedItems.dll - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/x64/tapi4ast.dll - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/x64/tapi4ast.tsp - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/x64/TspCfg.exe - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/x64/TspReset.exe - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » bin/x64/x64-setup.txt - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/de/lang.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/de/setup.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/de/setup_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/de/setup_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/en/lang.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/en/setup.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/en/setup_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/en/setup_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/es/lang.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/es/setup.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/es/setup_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/es/setup_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/fr/lang.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/fr/setup.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/fr/setup_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/fr/setup_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/it/lang.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/it/setup.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/it/setup_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/it/setup_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/nl/lang.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/nl/setup.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/nl/setup_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/nl/setup_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/no/lang.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/no/setup.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/no/setup_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/no/setup_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/pt/lang.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/pt/setup.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/pt/setup_st.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lang/pt/setup_stp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » licence-agreement.txt - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » lizenzvertrag.txt - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » readme-unzip.txt - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » readme.txt - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » setup.exe - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » SETUP.INI - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » UNINSTALL.INI - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » workingDir/cfg/pre_cfg.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » workingDir/cfg/snom_ldap.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » workingDir/cfg/tsp.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » workingDir/cfg/tsp_format_numbers.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » workingDir/index.ini - OK
xtelsio_TAPI_for_Asterisk_setup.zip » ZIP » x64-setup.txt - OK

Scan completed at: 04/26/14 14:51:20
Scan time: 2 sec (0:00:02)
Total: files - 1, objects 251
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

XTELSIO TAPI FOR ASTERISK DOWNLOAD

Support xtelsio TAPI for Asterisk, just copy+paste this html: